Ikonka innowacji Narzędziownik animatora 60 +

Narzędziownik animatora 60+

Zajęcia dla seniorów w rytmie hip-hopu

Autorzy_rki: Stowarzyszenie Młodzieży i Osób
z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost”
Miejsce testowania: Łódź
Czas: 2023

Zestaw materiałów, ułatwiających instruktorom tańca, trenerom i terapeutom ruchowym, naukę hip-hopu seniorom.
W narzędziowniku znajdziecie instrukcje z rozpisanymi etapami współpracy z seniorami oraz szablony i praktyczne informacje
o korzyściach wynikających z aktywności tanecznej dla seniorów. W załączniku znajdują się m.in. konkretne procedury, które mogą być wykorzystane przez instruktorów do zorganizowania i przygotowania zajęć. Poza nauką tańca innowacja umożliwia przekazanie seniorom idei kultury hip-hopu.

Dla seniorów od 60 r.ż., zainteresowanych tańcem
i kulturą hip-hopu. Ważne jest, aby uczestnicy zajęć byli chętni do regularnego udziału w treningach podnoszących, ich sprawność psychofizyczną oraz poznania kroków i elementów technik ulicznych..

Podmioty publiczne (Kluby Seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku, domy kultury), zainteresowanych urozmaiceniem swojego programu skierowanego do seniorów o zajęcia z hip-hopu

Podmioty komercyjne (szkoły tańca, fitness kluby), zainteresowane wzbogaceniem swojej oferty o zajęcia hip-hop dla osób 60+;

Podmioty wspierające seniorów (m.in. Domy Dziennego Pobytu, Środowiskowe Domy Samopomocy, organizacje pozarządowe), zainteresowane włączeniem zajęć hip-hop do programów usprawniających i terapeutycznych.

krok po kroku

Jak to zrobić?

Przygotuj się

Potrzebne wskazówki znajdziesz w Narzędziowniku animatora 60+

Tańczymy

Na bieżąco monitoruj postępy i możliwości grupy,
w oparciu o obserwacje  dopasuj ćwiczenia do indywidualnych potrzeb seniorów

Organizacja

zorganizuj salę, zrekrutuj grupę i zadbaj o sprawdzenie ich motywacji i możliwości psychofizycznych,

Zakończenie

Warto podsumowywać etap pracy, który zamknęliście organizując specjalne spotkanie lub występ.

Na podstawie opinii ekspertów, metodyka tańca oraz przedstawiciela nurtu tanecznego – ulicznego, innowatorzy uznali,
że Narzędziownik animatora 60 +, działa i jest gotów do wykorzystania przez inne placówki, współpracujące z seniorami:

„Rekomenduję pozytywny efekt programu oraz jego dalsze wdrażanie, nie mam również uwag do treści merytorycznych
i metodycznych, ujętych w materiałach wypracowanych w ramach projektu „Narzędziownik animatora 60+”.

„Na podstawie konspektów, kwartalnego programu zajęć, budowy lekcji oraz pozostałych dokumentów związanych z projektem, rekomenduje zajęcia dla seniorów. Program jest rzetelnie przygotowany i bardzo dobrze dobrany do grupy docelowej. Opiera się na podstawach tańca hip hop, które seniorzy będą w stanie wykonać i poprawią ich motorykę ruchową. Dodatkowo chciałam zwrócić uwagę na bardzo dobre rozplanowanie zajęć, uwzględniające przygotowanie motoryczne. Plan zawiera wszystkie elementy oraz jest odpowiednio dostosowany do osób starszych”.

Każda z osób biorących udział w zajęciach, miała szansę rozwoju w obszarze, w którym został zdiagnozowany deficyt. Natomiast prosta forma Narzędziownika okazała się być pomocna w określeniu efektów pracy z seniorami i wychwyceniu obszarów do dalszego rozwoju.

Powiązane innowacje

Pamiętaj o

Prowadzeniu zajęć w salach tanecznych, w których można tańczyć bezpiecznie
i komfortowo.

Aby zajęcia były skuteczne i bezpieczne, instruktorzy muszą posiadać doświadczenie w pracy z seniorami oraz wiedzieć, jak dostosować program zajęć do ich potrzeb i zdolności.

Warto stworzyć atmosferę, w której seniorzy czują się zaakceptowani, docenieni i bezpieczni, pozwoli im to bardziej zaangażować się w zajęcia, które stereotypowo do nich „nie pasują”.

Dobrą praktyką jest, aby w zajęciach uczestniczyły aktywne, które wcześniej brały udział w zajęciach ruchowych lub tanecznych.

 

Produkty