Anna Janiak – pasjonatka neuroróżnorodności, „zafiksowana” na poszukiwaniu sposobów wsparcia osób z wyzwaniami rozwojowymi, poprzez kształtowanie świadomego środowiska ich życia, nauki i pracy. Pedagożka specjalna, posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w spektrum autyzmu oraz innymi wyzwaniami rozwojowymi i ich rodzinami.

Prezeska i koordynatorka programowa Fundacji FIONA – osobiście realizuje m.in.: zajęcia dla młodzieży i dorosłych w spektrum autyzmu a także konsultacje, szkolenia, warsztaty oraz grupę wsparcia dla rodziców i opiekunów. Opracowuje i realizuje szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz warsztaty dla młodzieży szkolnej (w szczególności z klas w których uczą się osoby w spektrum autyzmu). Prowadzi również autorskie szkolenia w ramach stałej współpracy ze „Strefą Dobrych Emocji” oraz Stowarzyszenie Terapeutów Relacyjno-Rozwojowych.

Prelegentka na konferencjach i seminariach, współorganizatorka konferencji: „Szkoła w spektrum autyzmu – innowacje w edukacji”, „Autyzm w szkole”,
„Do twarzy mi nie tylko w niebieskim”.

Innowatorka – autorka innowacji społecznych wspierających osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny: „Praca na potencjałach potencjałem do pracy” (aktywizacja zawodowa). „Rodzinne Autonomie Samodzielności” (samodzielność na każdym poziomie sprawności), „Niebiesko-Niebiescy” (zmiana sytuacji osób w spektrum autyzmu w relacji z Policją w sytuacji kryzysowej), „Na rozdrożu. Rodzina w obliczu ubezwłasnowolnienia”.

Koordynowała prace nad innowacją społeczną realizowaną przez Fundację Aktywnych FURIA „Tłumacz /Adwokat społeczny/Asystent osoby z ASD” – aktualnie wspiera skalowanie rozwiązania na wyższych uczelniach na terenie całej Polski, jako konsultantka w projekcie realizowanym przez DGA i Fundację Sowelo. Stworzyła autorski model aktywizacji społeczno-zawodowej osób w spektrum autyzmu, który od 2015 wdraża w Spółdzielni Socjalnej FURIA.

Jest aktywnie zaangażowana m.in. w ogólnopolskie inicjatywy społeczne „Chcemy całego życia” oraz „Nasz Rzecznik” (działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin), Komisję Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej oraz Regionalnego Komitetu ds. Ekonomii Społecznej.

Ania konsultacji indywidualnych pn. „Uczeń w spektrum autyzmu w edukacji” będzie udzielać 11.03.2023 r., w godzinach od 10.00 do 18.00 – stoisko 69 pawilon 7A.