Włącznik Innowacji Społecznych

O Inkubatorze

Włącznik Innowacji Społecznych to Inkubator, w którym poszukujemy oryginalnych pomysłów w obszarze przeciwdziałania i łagodzenia skutków wykluczenia społecznego. Dedykowany jest wszystkim tym, którzy dostrzegają konieczność niwelowania nierówności społecznych i chcą działać na rzecz zmiany sytuacji osób dyskryminowanych i marginalizowanych. Aby zacząć, wystarczy początkowy pomysł wynikający z obserwacji i analizy zjawisk społecznych w swoim najbliższym środowisku, czy też w otoczeniu swojej organizacji lub instytucji.

Kadra Inkubatora oferuje kompleksowe i indywidualne wsparcie dostosowane do potrzeb innowatora. Od początku procesu rekrutacji przyszłym innowatorom towarzyszy stały opiekun – Mentor Innowacji.

Taki rodzaj wsparcia otrzymują wszyscy przyszli innowatorzy, bez względu na poziom zaawansowania zgłaszanego pomysłu.

W ramach Włącznika w całej Polsce przetestowanych zostanie aż 50 innowacyjnych rozwiązań, które będą miały szansę w sposób trwały przyczynić się do poprawy jakości życia osób wykluczonych społecznie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

 • Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji – 09.10.2020 r., Warszawa, ul. Smocza 3, w godz. 10-16
 • Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji – 12.10.2020 r., Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 3-4, w godz. 9-16, sala konferencyjna 318, III piętro
 • Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji – 13.10.2020 r., Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13, w godz. od 9.00 do 16.00, sala konferencyjna 403, IV piętro
 • Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji – 14.10.2020 r., Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, w godz. od 9.00 do 16.00, sala szkoleniowa 13, III piętro
 • Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji – 14.10.2020 r., Spółdzielnia Socjalna PANATO we Wrocławiu, ul. Jedności Narodowej 68A, w godz. 10-16
 • Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji – 16.10.2020 r., Konin, ul. 3 maja 1-3, w godz. 9-15
 • Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online – 03.02.2021 r., godz. 10:00 – 14:00, platforma Zoom

 •  Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online – 05.02.2021 r., godz. 12:00 – 16:00, platforma Zoom

 • Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online – 08.02.2021 r., godz. 9:00 – 15:30, platforma Zoom

 • Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online – 09.02.2021 r., godz. 9:00 – 15:30platforma Zoom

 • Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online – 10.02.2021 r., godz. 9:00 – 15:30, platforma Zoom

 • Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online -10.02.2021 r., godz. 10:00 – 14:00, platforma Zoom

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status