Włącznik Innowacji Społecznych

O Inkubatorze

Włącznik Innowacji Społecznych to Inkubator, w którym poszukujemy oryginalnych pomysłów w obszarze przeciwdziałania i łagodzenia skutków wykluczenia społecznego. Dedykowany jest wszystkim tym, którzy dostrzegają konieczność niwelowania nierówności społecznych i chcą działać na rzecz zmiany sytuacji osób dyskryminowanych i marginalizowanych. Aby zacząć, wystarczy początkowy pomysł wynikający z obserwacji i analizy zjawisk społecznych w swoim najbliższym środowisku, czy też w otoczeniu swojej organizacji lub instytucji.

Kadra Inkubatora oferuje kompleksowe i indywidualne wsparcie dostosowane do potrzeb innowatora. Od początku procesu rekrutacji przyszłym innowatorom towarzyszy stały opiekun – Mentor Innowacji.

Taki rodzaj wsparcia otrzymują wszyscy przyszli innowatorzy, bez względu na poziom zaawansowania zgłaszanego pomysłu.

W ramach Włącznika w całej Polsce przetestowanych zostanie aż 50 innowacyjnych rozwiązań, które będą miały szansę w sposób trwały przyczynić się do poprawy jakości życia osób wykluczonych społecznie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 21.06.21 r. godz. 12:00 – 16:00 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 16.06.21 r. godz. 10:00 – 14:00 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 17.06.21 r. godz. 10:00 – 14:00 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 16.06.21 r. godz. 09:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 17.06.21 r. godz. 09:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 21.06.21 r. godz. 09:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 10.02.2021 r. godz. 10:00 – 14:00 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 10.02.2021 r. godz. 9:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 09.02.2021 r. godz. 9:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 08.02.2021 r. godz. 9:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 05.02.2021 r. godz. 12:00 – 16:00 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 03.02.2021 r. godz. 10:00 – 14:00 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji 16.10.2020 r. w godz. 9:00-15:00 Konin, ul. 3 maja 1-3 organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji 14.10.2020 r. w godz. 10-16 Spółdzielnia Socjalna PANATO we Wrocławiu, ul. Jedności Narodowej 68A organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji 14.10.2020 r. godz. od 9.00 do 16.00 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36 organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji 13.10.2020 r. w godz. od 9.00 do 16.00 Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13 organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji 12.10.2020 r. w godz. 9-16 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji 09.10.2020 r. w godz. 10-16 Warszawa, ul. Smocza 3 organizator: ROPS w Szczecinie

 

Aktualności INKUBATORA

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status