Włącznik Innowacji  Społecznych

Grafika dekoracyjna. Czarnobiała postać trzymająca megafon

O Inkubatorze

Włącznik Innowacji Społecznych to Inkubator, w którym poszukujemy oryginalnych pomysłów w obszarze przeciwdziałania i łagodzenia skutków wykluczenia społecznego. Dedykowany jest wszystkim tym, którzy chcą działać na rzecz zmiany sytuacji osób dyskryminowanych i marginalizowanych. Aby zacząć, wystarczy początkowy pomysł wynikający z obserwacji i analizy zjawisk społecznych w swoim najbliższym środowisku.
To szansa by wprowadzić w życie nowe, ciekawe rozwiązania dedykowane m.in.: migrantom, dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osobom w kryzysie bezdomności, osobom dyskryminowanym ze względu na płeć, orientacje seksualną, osobom z niepełnosprawnościami, seniorom itd. Na pierwszym etapie pomysł zostanie według pięciu kryteriów: znajomość problemu, innowacyjność rozwiązania, użyteczność pomysłu, doświadczenie innowatora, motywacja. 

Oferujemy granty o średniej wartości 32 tys. zł., które pozwolą na półroczne testy mikroinnowacji oraz wsparcie merytoryczne mentorów i ekspertów na każdym etapie tworzenia i testowania innowacji. Innowacje społeczne to nowe rozwiązania odpowiadające na wyzwania społeczne. Mogą to być produkty, aplikacje, usługi, gry, modele pracy, podręczniki i wiele innych! Proste, nietestowane wcześniej w Polsce rozwiązania, wynikające ze znajomości problemu i odpowiadające na realne potrzeby odbiorców.

W ramach Włącznika w całej Polsce przetestowanych zostanie aż 50 innowacyjnych rozwiązań, które będą miały szansę w sposób trwały przyczynić się do poprawy jakości życia osób wykluczonych społecznie. Czekamy na zgłoszenia z całej Polski. 

Zachęcamy do śledzenia aktualności na naszej  stronie na facebooku: https://www.facebook.com/innowatorzy

Pytania, wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu: 695 214 393; agata.siwek@rops.poznan.pl

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 17.02.2022 r.  godz. 9:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 16.02.2022 r.  godz. 9:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 15.02.2022 r.  godz. 9:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 9.02.2022 r. godz. 12 – 16 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 4.02.2022 r. godz. 10 – 14 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 1.02.2022 r. godz. 10 – 14 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 21.10.2021 r. godz. 9:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 21.10.2021 r. godz. 12:00 – 16:00 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 20.10.2021 r. godz. 9:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 20.10.2021 r. godz. 10:00 – 14:00 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 19.10.2021 r. godz. 9:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 13.10.2021 r. godz. 10:00 – 14:00 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 21.06.21 r. godz. 12:00 – 16:00 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 16.06.21 r. godz. 10:00 – 14:00 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 17.06.21 r. godz. 10:00 – 14:00 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 16.06.21 r. godz. 09:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 17.06.21 r. godz. 09:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 21.06.21 r. godz. 09:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 10.02.2021 r. godz. 10:00 – 14:00 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 10.02.2021 r. godz. 9:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 09.02.2021 r. godz. 9:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 08.02.2021 r. godz. 9:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 05.02.2021 r. godz. 12:00 – 16:00 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 03.02.2021 r. godz. 10:00 – 14:00 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji 16.10.2020 r. w godz. 9:00-15:00 Konin, ul. 3 maja 1-3 organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji 14.10.2020 r. w godz. 10-16 Spółdzielnia Socjalna PANATO we Wrocławiu, ul. Jedności Narodowej 68A organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji 14.10.2020 r. godz. od 9.00 do 16.00 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36 organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji 13.10.2020 r. w godz. od 9.00 do 16.00 Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13 organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji 12.10.2020 r. w godz. 9-16 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji 09.10.2020 r. w godz. 10-16 Warszawa, ul. Smocza 3 organizator: ROPS w Szczecinie