Włącznik Innowacji Społecznych

O Inkubatorze

Włącznik Innowacji Społecznych to Inkubator, w którym poszukujemy oryginalnych pomysłów w obszarze przeciwdziałania i łagodzenia skutków wykluczenia społecznego. Dedykowany jest wszystkim tym, którzy chcą działać na rzecz zmiany sytuacji osób dyskryminowanych i marginalizowanych. Aby zacząć, wystarczy początkowy pomysł wynikający z obserwacji i analizy zjawisk społecznych w swoim najbliższym środowisku. To szansa by wprowadzić w życie nowe, ciekawe rozwiązania dedykowane m.in.: migrantom, dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osobom w kryzysie bezdomności, osobom dyskryminowanym ze względu na płeć, orientacje seksualną, osobom z niepełnosprawnościami, seniorom itd. Na pierwszym etapie pomysł zostanie według pięciu kryteriów: znajomość problemu, innowacyjność rozwiązania, użyteczność pomysłu, doświadczenie innowatora, motywacja. 

Oferujemy granty o średniej wartości 32 tys. zł., które pozwolą na półroczne testy mikroinnowacji oraz wsparcie merytoryczne mentorów i ekspertów na każdym etapie tworzenia i testowania innowacji. Innowacje społeczne to nowe rozwiązania odpowiadające na wyzwania społeczne. Mogą to być produkty, aplikacje, usługi, gry, modele pracy, podręczniki i wiele innych! Proste, nietestowane wcześniej w Polsce rozwiązania, wynikające ze znajomości problemu i odpowiadające na realne potrzeby odbiorców.

W ramach Włącznika w całej Polsce przetestowanych zostanie aż 50 innowacyjnych rozwiązań, które będą miały szansę w sposób trwały przyczynić się do poprawy jakości życia osób wykluczonych społecznie. Czekamy na zgłoszenia z całej Polski. 

Zachęcamy do śledzenia aktualności na naszej  stronie na facebooku: https://www.facebook.com/innowatorzy

Pytania, wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu: 695 214 393; agata.siwek@rops.poznan.pl

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 17.02.2022 r.  godz. 9:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 16.02.2022 r.  godz. 9:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 15.02.2022 r.  godz. 9:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 9.02.2022 r. godz. 12 – 16 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 4.02.2022 r. godz. 10 – 14 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 1.02.2022 r. godz. 10 – 14 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 21.10.2021 r. godz. 9:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 21.10.2021 r. godz. 12:00 – 16:00 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 20.10.2021 r. godz. 9:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 20.10.2021 r. godz. 10:00 – 14:00 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 19.10.2021 r. godz. 9:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 13.10.2021 r. godz. 10:00 – 14:00 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 21.06.21 r. godz. 12:00 – 16:00 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 16.06.21 r. godz. 10:00 – 14:00 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 17.06.21 r. godz. 10:00 – 14:00 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 16.06.21 r. godz. 09:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 17.06.21 r. godz. 09:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 21.06.21 r. godz. 09:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 10.02.2021 r. godz. 10:00 – 14:00 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 10.02.2021 r. godz. 9:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 09.02.2021 r. godz. 9:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 08.02.2021 r. godz. 9:00 – 15:30 platforma Zoom organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 05.02.2021 r. godz. 12:00 – 16:00 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji online 03.02.2021 r. godz. 10:00 – 14:00 platforma Zoom organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji 16.10.2020 r. w godz. 9:00-15:00 Konin, ul. 3 maja 1-3 organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji 14.10.2020 r. w godz. 10-16 Spółdzielnia Socjalna PANATO we Wrocławiu, ul. Jedności Narodowej 68A organizator: ROPS w Poznaniu
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji 14.10.2020 r. godz. od 9.00 do 16.00 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36 organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji 13.10.2020 r. w godz. od 9.00 do 16.00 Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13 organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji 12.10.2020 r. w godz. 9-16 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego organizator: ROPS w Szczecinie
Spotkanie z inkubatorem – warsztat innowacji 09.10.2020 r. w godz. 10-16 Warszawa, ul. Smocza 3 organizator: ROPS w Szczecinie

Aktualności INKUBATORA

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status