O nas

Działajmy razem!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu koordynuje realizację polityki społecznej w województwie wielkopolskim.

Za zadanie stawia sobie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wsparcie organizacji pozarządowych, pomoc społeczną oraz wyrównywanie szans różnych grup wymagających wsparcia.

Jednym z filarów działania ROPS są innowacje społeczne, a więc koordynacja i inkubacja nowych sposobów odpowiadania na wyzwania i problemy społeczne.

Zespół ds. innowacji społecznych to merytoryczna komórka Działu Koordynacji Integracji Społecznej ROPS, która realizuje projekty i programy wspierające rozwój innowacji społecznych w skali regionu, jak i całego kraju.

Obecnie realizujemy 2 ogólnopolskie projekty mające na celu inkubowanie innowacji społecznych (Generator Dostępności i Włącznik Innowacji Społecznych), projekt „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”, koordynujemy Program “Regionalnego Inkubatora Innowacji Społecznych”, upowszechniamy i wdrażamy innowacje społeczne, wykorzystując metody warsztatowe, sieciowanie i współpracę międzysektorową.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status