O nas

Działaj z nami!

Jesteśmy częścią Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, który koordynuje realizację polityki społecznej w województwie wielkopolskim. Za zadanie stawiamy sobie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wsparcie organizacji pozarządowych, pomoc społeczną oraz wyrównywanie szans różnych grup wymagających wsparcia. Jednym z filarów działania ROPS są innowacje społeczne, w szczególności inkubacja i upowszechnianie nowych sposobów odpowiedzi na aktualne wyzwania i problemy społeczne.

INKUBOWANIE – od pomysłu do rozwiązania

Jako zespół wspieramy innowatorów i innowatorki na każdym etapie powstawania innowacji. Nowe rozwiązania, które powstają przy współpracy z nami, wpływają na poprawę jakości życia i zwiększenie dostępności usług dla grup takich jak: osoby
z niepełnosprawnościami, osoby przewlekle chore, osoby neuroróżnorodne, migranci(-tki), osoby z grupy LGBTQ+, dzieci i młodzież.

Są to narzędzia, z których w codziennej praktyce zawodowej może korzystać m.in.
kadra: domów pomocy społecznej, edukacji, JST, służb medycznych, policji, NGO, placówek dziennego pobytu, rodzina czy opiekunowie formalni.

Zakończyliśmy realizację dwóch ogólnopolskich projektów mających na celu inkubowanie innowacji społecznych: Generator Dostępności oraz Włącznik Innowacji Społecznych.

ZAPRASZAMY do współpracy w ramach nowego inkubatora Włącznik 2.0 – kliknij TUTAJ i dowiedz się więcej. 

UPOWSZECHNIANIE – korzystanie z gotowych rozwiązań

Drugą ważną częścią naszej pracy jest działalność Regionalnego Inkubatora Innowacji Społecznych, którego zadaniem jest “wysyłanie w świat” gotowych rozwiązań! Jak to się dzieje?

Działania informacyjne – opisy gotowych innowacji i prowadzonych przez nas działań na bieżąco pojawiają się na tej stronie oraz w mediach społecznościowych. Koniecznie skorzystaj z naszej wyszukiwarki. Organizujemy spotkania i uczestniczymy w wydarzeniach, na których możecie dowiedzieć się jak działamy, a przede wszystkim jak można wykorzystywać innowację w Waszej pracy.

Warsztaty – zależy nam aby osoby zainteresowane nowymi rozwiązaniami były dobrze przygotowane do korzystania z nich. W porozumieniu z różnymi instytucjami, organizujemy warsztaty z wybranych innowacji, które prowadzą twórcy i twórczynie innowacji.

Wizyty studyjne – szukamy ciekawych, inspirujących miejsc w Polsce i za granicą,
w których możemy zobaczyć pracę organizacji, instytucji i zainspirować się ich działalnością.

Konsultacje – chętnie rozmawiamy z wszystkimi zainteresowanymi, o tym jak  dostosować rozwiązanie do wdrożenia w różnych organizacjach czy instytucjach.

Inkubacja – wspieramy powstawanie nowych rozwiązań na terenie naszego województwa.

Katalog możliwości współpracy jest otwarty, jeżeli masz pomysł na współpracę
z nami – zadzwoń, kontakt znajduje się na dole strony!

dziewczyna