Monika Sawicka – nauczycielka matematyki, z nieszablonowym podejściem do edukacji w szkole. Innowatorka i pasjonatka, poszukująca skutecznych form i metod nauczania matematyki w opolskiej Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej  FREE. Założycielka Akademii Logicznego Myślenia i Matematyki w Opolu, zarażająca pasją do matematyki swoich uczniów.

Pomysłodawczyni innowacji pt. „Matematyka 3 i ¾. Zeszyt ćwiczeń”, którą realizuje wraz z Fundacją FREE. W różnorodnych klasach dostosowuje nauczanie matematyki do potrzeb ucznia i  zindywidualizowanego sposobu nabywania wiedzy i umiejętności w procesie uczenia się.

W zeszycie ćwiczeń „Matematyka 3 i 3/4″ znajdziemy sposób na uporządkowanie wiedzy i umiejętności uczniów, szczególnie w spektrum autyzmu, które mają często wydłużony etap edukacyjny w 3 klasie szkoły podstawowej, przed przejściem do klasy 4.

Nauczyciel matematyki w polskiej szkole wyjaśnia poszczególne tematy zazwyczaj za pomocą mowy, tymczasem prezentacja wizualna pozwala lepiej zrozumieć złożone i abstrakcyjne pojęcia oraz skomplikowane zjawiska. “ Matematyka 3 i ¾. Zeszyt ćwiczeń” został skonstruowany w oparciu m.in. o myślenie obrazami.

Wśród osób pracujących z dziećmi autystycznymi są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy i rodzice, którzy sami mają różne doświadczenia z lekcji matematyki, ale co najistotniejsze, nie są to specjaliści w edukacji matematyki. Przygotowany zeszyt ćwiczeń wraz z instrukcją użytkowania jest przeznaczony do zastosowania dla uczniów matematyki szkoły podstawowej, wraz ze wskazówkami dla nauczycieli i rodziców. Materiał jest również do zastosowania dla uczniów z obniżonym potencjałem intelektualnym (dolne granice normy intelektualnej) oraz uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Obie te grupy zobligowane są do realizacji podstawy programowej z matematyki.