Uczymy się razem i osobno!

Dziś kilka słów o innowacji ,, Uczymy się razem i osobno”, która jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia alternatywnego miejsca edukacji dla dzieciz niepełnosprawnościami, w duchu edukacji włączającej. Osią innowacji jest podejście skoncentrowane na budowaniu...

MARATON INNOWACJI

Polecamy wydarzenie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Maraton projektowania będzie okazją by wspólnie szukać, kształtować i prototypować rozwiązania dla wyzwań związanych z wykluczeniem społecznym. Maraton będzie bazował na metodzie...