Forum Zmian Społecznych

Forum Zmian Społecznych pn. ,,Seksualność i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną”. We współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM i Centrum Wspierania Relacji zapraszamy na wydarzenie, na którym łączyć będziemy perspektywę praktyczną i...