Sylwia Kowalska – współtwórczyni Fundacji Autism Team oraz Inicjatywy Obywatelskiej Chcemy Całego Życia, w których działa społecznie na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Działaczka na rzecz środowiska rodzin osób z autyzmem. Współinicjatorka ruchu rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Wieloletnia koordynatorka ogólnopolska Klubu Świadomych Rodziców. Współorganizatorka i aktywna uczestniczka kampanii społecznych, podnoszących świadomość dot. życia z niepełnosprawnościami., m.in.  dot. zniesienia zakazu pracy zarobkowej na świadczeniach opiekuńczych;  „Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach!” –dot. specjalistycznych  środowiskowych domów samopomocy D i E dla osób w spektrum autyzmu i dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi  oraz „Dzieciństwo bez przemocy, dorosłość bez lęku” w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Inicjatorka i koordynatorka Społecznego Pogotowia Interwencyjnego: pomaga, mediuje, radzi i  interweniuje  społecznie wszędzie tam, gdzie łamane są prawa osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin.

Aktywnie działa w przestrzeniach rzeczniczych, współpracuje z wieloma organizacjami w obszarze niepełnosprawności.

Ekspertka edukacji włączającej. Organizatorka  i współautorka licznych szkoleń dla rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i specjalistów oraz spotkań autorskich  (m.in Porozmawiajmy o autyzmie). Propagatorka istoty i wagi samostanowienia osób z niepełnosprawnościami.

Współorganizatorka  Klubu Świadomej Młodzieży, który zrzesza młodzież w spektrum autyzmu oraz współautorka kampanii społecznych promującej samorzecznictwo: JESTEM – MOGĘ – BĘDĘ!, „Szkoła przyjazna dla autyzmu”

Innowatorka społeczna (KŚM. Praktyki zwiększające dostępność dla osób w spektrum autyzmu).