Dziś kilka słów o innowacji ,, Uczymy się razem i osobno”, która jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia alternatywnego miejsca edukacji dla dzieci
z niepełnosprawnościami, w duchu edukacji włączającej. Osią innowacji jest podejście skoncentrowane na budowaniu relacji z dziećmi, opartej na zaufaniu i indywidualnym podjeściu.
Innowacja wykorzystuje sprawdzone i potwierdzone naukowo metody nauczania i łączy je w jeden wyjątkowy model, który umożliwia wspólną naukę dzieci w klasach 2-3! Więcej informacji w MODELU!

A już niedługo wypatrujcie więcej informacji o tym rozwiązaniu!