Ikonka innowacji matematyka 3 i 3/4

Matematyka 3 i 3/4

Kompas w matematycznej przygodzie

Autorzy_rki: Fundacja Edukacji Empatycznej FREE
Miejsce testowania: Akademia Logicznego Myślenia, Opole
Czas: 2022 r.

Rozwiązanie „Matematyka 3 i ¾” jest wyjściem naprzeciw potrzebom dzieci, w szczególności dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które mają trudności w nauce matematyki na pierwszym etapie edukacyjnym. Dzięki ciekawie opracowanym ćwiczeniom, opartym na myśleniu obrazowym, nauka matematyki staje się ciekawą przygodą. Uczniowie dzięki zajęciom prowadzonym przy wykorzystaniu innowacji mają usystematyzowaną wiedzę z matematyki, a tym podstawa programowa
z matematyki klas 4-6 jest łatwiejsza do opanowania.

Kluczowymi założeniami innowacji jest podążanie za zainteresowaniami dziecka i wplatanie ich w zadania matematyczne, myślenie wizualne oraz brak określonego czasu na liczenie zadania. Wszystko to powoduje, że dziecko zachowuje wysoki poziom motywacji i zainteresowania.

Innowacja skierowana jest do dzieci w spektrum autyzmu, uczniów 3 klasy szkoły podstawowej, którzy ze względu na trudności edukacyjne i wyzwania rozwojowe mają wydłużany pierwszy etap edukacyjny.

Grupy lub organizacje pozarządowe zrzeszające dzieci w edukacji domowej,

Szkoły ogólnodostępne, w których materiały będą wykorzystywane podczas zajęć z matematyki, zajęć rewalidacyjnych lub wyrównawczych,Nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej;

Rodzice samodzielnie uczący swoje dzieci w domu (w ramach edukacji domowej, nauczania indywidualnego lub pracujący z dzieckiem, które wymaga dodatkowego wsparcia).

krok po kroku

Jak to zrobić?

Początki

Polecamy zacząć od 9 rozdziału, który jest „nawigacją” po materiale z matematyki.

Checklista

Zaplanuj czas na przygotowanie materiałów, to ważne aby były one atrakcyjne dla dzieci.

Instruktarze

Przeczytaj dokładnie instruktarze przygotowania się do zajęć, część ćwiczeń wymaga przygotowania materiałów, dlatego warto zajrzeć tam wcześniej.

Aktualizacja

Podążaj za indywidualnymi możliwościami dziecka, niech wspólna nauka będzie zabawą.

Dobrze przygotowane materiały wzbudzają ciekawość, chęć poznania i zaangażowania wyzwalają ogromną motywację wewnętrzną, pozwalając na opanowanie treści, które wcześniej były poza zasięgiem dziecka.

Dzieci nie chciały wychodzić z zajęć i od razu dopytywały się o kolejne. Uczniowie dzięki odnoszeniu sukcesów (nie musieli gonić do przodu, pracowali we własnym tempie dzięki temu prędzej czy później wyćwiczyli daną umiejętność) odzyskali pewność siebie, a matematyka zaczęła kojarzyć się z czymś przyjemnym – zabawą i radością z sukcesów.

„Testowane materiały były rewelacyjne. Forma przemycania treści matematycznych, sprawdzanie umiejętności poprzez zabawę, zaspokojenie ciekawości i efekt końcowy bardzo pozytywnie wpłynęło na ucznia. Lekcja zakończona pytaniem ucznia: na następnych zajęciach też tak będziemy się uczyć? -mówi wszystko.”

„Moje dziecko na drugi dzień wieczorem leżąc już w łóżku samo z siebie powiedziało” ale fajna była ta gra z liczeniem
i robieniem tej kartki”. To jest chyba najlepsza rekomendacja jaką mogłabym dać dla materiałów przygotowanych przez panią Monikę”

Powiązane innowacje

Pamiętaj o

Kluczowa jest otwartość nauczyciela na podejście w rozwijaniu kompetencji matematycznych ucznia, oparte na podążaniu za dzieckiem, pozwolenia mu na pracę we własnym tempie.

Ważne jest aby nauczyciele mieli czas i przestrzeń na zapoznanie się
z materiałami,
czy nawet przetestowanie ich na sobie. Przydatna jest także wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

Praca na opracowanych materiałach, zwłaszcza na początku, może wymagać włożenia dużo większego wysiłku w przygotowanie zajęć niż praca na klasycznych materiałach takich jak podręcznik czy zeszyt ćwiczeń.

Produkty