Ikonka innowacji Konsensualne Rozmówki

Konsensualne rozmówki

Relacje rówieśnicze bez przemocy

Autorzy_rki: Julia Bilarzewska, Sara Ladra
Miejsce testowania: Świetlice socjoterapeutyczne, Ochotnicze Hufce Pracy.
Czas: 2022 r.

Zestaw narzędzi, które pomogą młodzieży w wieku 10-15 lat ćwiczyć umiejętności rozpoznawania własnych granic, emocji, komunikować się bez używania wulgaryzmów i seksualnych podtekstów, zawierać przyjaźnie, zastanowić się nad tematyką relacji romantycznych. Wiele młodych osób przebywających w placówkach wsparcia dziennego, uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych nie ma możliwości obserwacji odpowiednich wzorców i zdobycia rzetelnej wiedzy, związanej z relacjami, bliskością, miłością.

Wśród licznych narzędzi dedykowanych młodzieży, brakuje gier, rzetelnych materiałów, które pomogą pracownikom placówek, organizacji wspierających młodzież podjąć w bezpieczny i efektywny sposób, szeroko rozumianą tematykę relacji.

Innowatorki przygotowały: broszurę, w które znajdziecie opis kwestii bliskich związków w okresie adolescencji, scenariusz warsztatu oraz karty do gry dla młodzieży oparte na mechanice gry ,,Flirt”.  W rozwiązaniu zastosowane zostały założenia ,,Porozumienia bez Przemocy” oraz modelu ,,Koła zgody”

Celem kart do gry, jest zachęcenie młodzieży do poznawania siebie nawzajem, komunikowania swoich potrzeb i emocji, przy użyciu języka bez przemocy.

Młodzież w wieku 10- 15 lat, zagrożona wykluczeniem społecznym i ubóstwem, a w szczególności dla osób, które przebywają w placówkach wsparcia dziennego czy korzystają ze wsparcia świetlic socjoterapeutycznych.
Innowacja może być również wykorzystana podczas lekcji wychowawczych itp.

Placówki, instytucje, organizacje wspierające młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym, np. świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ośrodki kuratorskie. Narzędzie sprawdzi się także w pracy streetworkerów.

krok po kroku

Jak to zrobić?

Pierwszy moduł tematyczny

W tej części warsztatu uczestnicy podejmują dyskusję
i wykonują zadania związane z randkowaniem, budowaniem zaufania, zgodą na okazywanie uczuć itp.
W trakcie ćwiczeń powstaje Mapa Miłości, która umożliwia rozmowę o różnych aspektach bliskich relacji.

Karty do gry

Można z nich skorzystać zarówno przed jak i po przeprowadzeniu warsztatu czy też niezależnie od niego.
Na każdej karcie znajduje się 10 zdań lub wyrażań, które pozwalają na nawiązanie relacji i przeprowadzenie rozmowy. Uczestnicy przekazują karty wybranej osobie, wskazując numer pytania, wyrażania zapisanego na karcie.

Drugi moduł tematyczny

Młodzież ćwiczy umiejętności związane z komunikacją
i emocjami w relacjach romantycznych. Jest to moment na podjęcie tematu o zachowaniach asertywnych, uległych oraz analizę trudnych sytuacji.

Część uczestników zadeklarowała, że w trakcie gry w ,,Konsensualne rozmówki’’ udało im się dowiedzieć czegoś nowego o osobie, z którą się komunikowały w rozgrywce.

W trakcie jednego z warsztatów przeprowadzono otwartą dyskusję na ważne dla grupy tematy takie jak przemoc seksualna czy cyberprzemoc. Powstała przestrzeń do rozmowy na temat nastoletnich relacji romantycznych, które często bywają wstydliwym tematem.

Wychowawcy stwierdzili, że innowacja pozwoliła im przełamać obawy związane z rozmową dotyczącą świadomej zgody, a także zdobyć nową wiedzę z zakresu relacji rówieśniczych.

Narzędzia mają różnorodny charakter, co pozwala na dostosowanie ich do potrzeb grupy i kompetencji osoby prowadzącej. Tematy mogą być wprowadzane stopniowo – poprzez pojedyncze działania z broszury, elementy warsztatu.

Powiązane innowacje

Pamiętaj o

Zaangażowanie osób pracujących z młodzieżą jest kluczowe, facylitacja działań powinna być prowadzona przez osoby dorosłe, znające grupę młodzieży.

Dostosuj czas trwania warsztatu do potencjału energetycznego grupy, pamiętaj, że warsztat zaprojektowany w ramach innowacji jest mało angażujący fizycznie, dlatego zadbaj o przerwy i ruch uczestników.

Jeżeli masz możliwość, nawiąż kontakt ze specjalistami, którzy mogliby Cię wesprzeć, gdyby w efekcie uczestnicy warsztatu potrzebowali pogłębionego wsparcia.

Produkty