Ikonka innowacji Dotyk Muzyki

Dotyk muzyki

Poczuj dźwięki pod palcami

Autorzy(-rki): Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi
Miejsce testowania: Wrocław
Czas: 2022 r.

System notacji muzycznej wydrukowany w technologii 3D umożliwia osobom niewidomych posługiwanie się zapisem nutowym stosowanym przez muzyków. Nuty 3D to doskonały materiał edukacyjny dla osób z niepełnosprawnością wzroku, stwarzają one także możliwości do wspólnego muzykowania i eksperymentowania z dźwiękami.

Brajlowski zapis nutowy jest skomplikowany, nie jest też tożsamy z notacją, którą posługują się muzycy widzący. Wypukłe nuty wydrukowane na drukarce 3D są intuicyjne i dają umożliwiają szybkie tworzenie zapisu nutowego.

Dodatkowym walorem innowacji jest fakt, że nuty 3D są łatwe do odczytania także dla muzyków widzących. Dzięki czemu innowacja ma charakter włączający, niweluje różnice w zakresie samodzielnego korzystania z nut między muzykami widzącymi
i niewidzącymi.

Poza plikami do wydruku nut 3D, możesz skorzystać także z dziesięciu scenariuszy lekcyjnych, które pomogą w przeprowadzeniu ciekawych zajęć.

Osoby niewidome z zainteresowaniami muzycznymi, chcące korzystać z zapisu nutowego.
Z nut 3D mogą korzystać zarówno amatorzy jak i osoby zawodowo związane z muzyka. 

Nauczyciele pracujący w szkołach muzycznych, akademiach muzycznych, placówkach edukacyjnych czy kulturalnych.


Nuty 3D można wykorzystywać w pracy ośrodków szkolnych dla dzieci niewidomych, wspierając w ten sposób edukację muzyczną.


Organizacje pozarządowe, centra kultury działające na rzecz osób z dysfunkcją wzroku.   

krok po kroku

Jak to zrobić?

Wydruk nut

Skontaktuj się z drukarnią, aby skonsultować wybór odpowiedniego filamentu. Wszystkie pliki do druku dostępne są na dole strony!

zasoby

Osoba prowadząca zajęcia powinna posiadać wykształcenie muzyczne min. na poziomie II stopnia szkoły muzycznej. Postaraj się aby miejsce, w którym odbędą się zajęcia były dostępne dla osób z dysfunkcja wzroku. Czas trwania zajęć dopasuj do potencjału grupy. 

Przygotuj się

W podręczniku ,,Dotyk muzyki” znajdziesz ćwiczenia przygotowujące osobę, która zdecydowała się na prowadzenie zajęć, do korzystania z innowacji i oswojenie
z sposobem percepcji osób niewidomych.

Co Dalej?

Aby upewnić się czy zajęcia odpowiadają na potrzeby uczestników, możesz przeprowadzić ankietę – jej wzór znajdziesz w załączonym podręczniku.

rekrutacja

Postaraj się dobrać grupę osób o możliwie zbliżonym poziomie znajomości teorii muzyki. Skieruj zaproszenie do osób, których niepełnosprawność nie umożliwia korzystania z innowacji, jeżeli nuty 3D okażą się zbyt dużym wyzwaniem może to wywołać frustrację.

Osoby niewidome, które uczestniczyły w zajęciach i nie znały wcześniej zapisu nutowego, opanowały go dzięki nutom 3D.

Uczestnicy zajęć, którzy wcześniej korzystali z zapisu brajlem, dopiero korzystając z zapisu nut w formie 3D zrozumieli pewne aspekty notacji muzycznej czarnodrukowej.

„Opracowany przez nas zapis 3D jest czytelny dla widzących i niewidzących muzyków. Intuicyjny dla obydwu stron. Zwięzły, matematyczny i – co okazało się jednym z najważniejszych elementów – w pewnym stopniu oparty o brajlowski zapis punktowy, ale znacznie od niego prostszy w użyciu” – Opinia innowatorki, będącej zawodowym muzykiem i nauczycielką gry na instrumencie

Po cyklu 10 spotkań, każdy z uczestników umiał samodzielnie, prawidłowo odczytać ćwiczenia solfeżowe.

Zajęcia mogą być prowadzone w grupie mieszanej tj. składającej się z osób widomych i niewidomych.

Powiązane innowacje

Pamiętaj o

Zakres możliwości wykorzystania notacji muzycznej 3D, będzie większy
w momencie opracowania metody łatwego samodzielnego konwertowania dowolnych nut czarnodrukowych na druk 3D.

Część niewidomych muzyków z dystansem podchodziła do pomysłu innowacji, uznając nuty 3D za niepotrzebną alternatywę do zapisu brajlowskiego – pamiętaj więc, że na początku możesz spotkać się z nieufnością co do rozwiązania, szczególnie osób posiadających wykształcenie muzyczne.

Staraj się podążać za potencjałem grupy – jeżeli znajdują się w niej osoby
o różnym stopniu kompetencji muzycznych, zaproś osoby, które mają większą wiedzę to wsparcia początkujących uczestników.

Możesz urozmaicać zajęcia – prowadzący warsztaty w czasie testowania zauważali potrzebę wprowadzenia zajęć ruchowych.

Upewnij się czy zajęcia odpowiadają na potrzeby uczestników, możesz przeprowadzić ankietę – jej wzór znajdziesz w załączonym podręczniku.

Produkty