Grafika dekoracyjna. Ikonka innowacji Bunja Kraina Możliwości

BUNJA – KRAINA MOŻLIWOŚCI

Placemaking challenge dla dzieci i młodzieży

Autor: Adam Chyliński
Miejsce testowania: Szkoła Podstawowa, Świetlica Socjoterapeutyczna
Czas: 2023 r.

Innowacja powstała w myśl idei, że ważne jest zaangażowanie dzieci w kształtowanie przestrzeni, która je otacza. Włączenie młodych w decyzje dzięki placemakingowej grze – daje im poczucie sprawczości i uczestnictwa w procesach miastotwórczych. Cel rozgrywki to przeprowadzenie z dziećmi prostych interwencji w przestrzeni publicznej np. stworzenie łąki kwietnej, zorganizowanie pikniku, odmalowanie płotu. Dzięki zaplanowanej i przeprowadzonej przez siebie zmianie młodzi ludzie mają wkład w tworzenie ważnych dla siebie miejsc i chętniej o nie dbają.

Dzieci i młodzież w wieku 10 – 15 lat, uczniowie klas 4 – 8 szkoły podstawowej.

Jednostki samorządu terytorialnego działające
w obszarze partycypacji i włączania mieszkańców
w procesy kształtowania przestrzeni.
Organizacje pozarządowe, liderzy społeczni, aktywiści związani z działaniami na rzecz przestrzeni publicznej, wsparcia dzieci i rodzin, partycypacji.
Szkoły, biblioteki, świetlice środowiskowe – wszystkie miejsca, w których młodzież spędza czas.
Architekci, urbaniści – mający bezpośredni wpływ
na zmianę przestrzeni publicznej. 

krok po kroku

Jak to zrobić?

Mistrz gry

Odpowiadasz za przebieg całej gry, przygotuj się do tego, zapoznając się z instrukcją i wszystkimi jej elementami. Porozmawiaj wcześniej z innymi dorosłymi, którzy będą Cię wspierać w prowadzeniu rozgrywki. Pamiętaj, aby uzyskać zgodę właściciela miejsca na wprowadzenie zmian
w przestrzeni, poinformujcie rodziców dzieci, o celu waszych działań.

Trzecie spotkanie

Działamy – Nadszedł moment, w którym realizujecie to co zaplanowaliście!
Ufff… gotowe i świat dookoła wygląda piękniej!

Pierwsze spotkanie

To czas na wprowadzenie uczestników w grę, zapoznanie
z zasadami i wyjaśnienie co po kolei będzie się działo. Rozpoczynacie wymyślanie zmian, które będą chcieli przeprowadzić.

Po rozgrywce

A może pochwalicie się efektami swojej pracy z rodzicami? To dobra forma domknięcia wspólnie wykonanej rozgrywki.

Drugie spotkanie

To czas na weryfikację planów, sprawdzenie swoich potencjałów i przemyślenie jak utrzymać zmianę, którą wprowadzicie.

Dzieci przyznały grze ocenę 4,7 w skali szkolnej – większość uznała ją za zrozumiałą, atrakcyjną i wciągającą.

Dzieci oceniły zmiany, które wprowadziły w przestrzeni, w trackie gry jako pozytywne.

Dzięki grze u młodych osób zwiększyło się poczcie wpływu na przestrzeń i odpowiedzialności za nią – przed rozpoczęciem rozgrywki tylko połowa dzieci czuła, że ma wpływ na bliskie im miejsca, a tylko kilkoro z nich udzieliło odpowiedzi, że czuje się odpowiedzialne za miejsca dla nich ważne.

W grze mogą wziąć udział dzieci z niepełnosprawnościami, w spektrum autyzmu, dzieci z doświadczeniem migracyjnym. 

Przedstawicielki urzędu miasta, odpowiedzialne za aktywności partycypacyjne, uznały grę za potrzebną i użyteczną
w kontekście prowadzonych przez nie działań.

Powiązane innowacje

Pamietaj o:

W rozgrywce mogą wziąć udział młodsze dzieci (od 7 r.ż.), jeżeli nie stanowią większości w grupie.

Prowadzenie rozgrywki przez osobę z zewnątrz (np. spoza szkoły) wpływa korzystnie na realizację gry i zwiększa motywację osób dorosłych, aby podejmować działania partycypacyjne.

Elastyczności – grupy, mają różne potrzeby i różne tempo pracy  — przyda się też wyobraźnia i kreatywność.

Zgodzie właścicieli przestrzeni, którą chcecie zmieniać, na to, aby można przeprowadzić tam grę.

Nastawienie dorosłych uczestniczących w grze pomaga dzieciom zaangażować się w nią.

Pozostawieniu kilku dni wolnych pomiędzy spotkaniami.

 

Produkty