Ikonka innowacji Senior VR

VR BOX

Wirtualna rzeczywistość dla seniorów i seniorek

Autorzy_rki: Entertain Pictures Sp. z o.o.
Miejsce testowania: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Dom Pomocy Społecznej
Czas: 2022 r.

Spacer w ogrodzie, któremu towarzyszą dźwięki przyrody i literatura, przygotowany w technologii VR. Dzięki wykorzystaniu prostych i tanich gogli VR seniorzy(ki) narażeni(-one) na izolację mogą doświadczyć wirtualnego kontaktu z naturą. Taka forma terapii przyczynia się do powstawania nowych połączeń neuronowych, jest formą relaksacji i wpływa na poprawę dobrostanu psychicznego osób starszych. Innowacja powstała w odpowiedzi na problem izolacji w ośrodkach takich jak DPS czy ZOL oraz we własnych mieszkaniach.

Skorzystaj z przewodnika VR, w którym znajdziesz wyjaśnienie idei innowacji, Q&A z psychologiem, wprowadzenie merytoryczne oraz instrukcję opatrzoną opisem i ilustracjami. Częścią innowacji jest utwór nagrany w technologii VR (360 stopni). 

Seniorzy i seniorki powyżej 65 roku życia, którzy(-re) nie mają możliwości samodzielnego przemieszczania się, przez co doświadczają izolacji. Z innowacji mogą skorzystać zarówno osoby przebywające w ośrodkach np. ZOL, DPS, jak i seniorzy(-ki) zamieszkujący(-e) we własnych domach. Osoby korzystające z innowacji muszą być osobami świadomymi.

Kadra ośrodków, w których mieszkają seniorzy(ki) np. w Domach Pomocy Społecznej czy w Zakładach OpiekuńczoLeczniczych. Z innowacji z powodzeniem mogą też korzystać opiekunowie(-ki) osób starszych.

krok po kroku

Jak to zrobić?

Przeczytaj VR Przewodnik

Znajdziesz tam wszystkie podstawowe informacje
o innowacji, lektura pomoże Ci dobrze przygotować się do wykorzystania VR w pracy z seniorem, seniorkom.

 

Sprawdź

Jeżeli nigdy nie korzystałeś z technologii VR, najpierw przetestuj gogle na sobie – pomoże to Tobie lepiej wytłumaczyć seniorowi(-ce), co się będzie działo.

Przygotuj materiały

Upewnij się, że posiadasz smartfona z dostępem do Internetu, aplikacją YouTube oraz kartonowe lub plastikowe gogle VR.

Przygotowania

Zapewnij seniorowi(-ce) korzystanie z gogli w cichym, bezpiecznym miejscuWytłumacz, w jaki sposób działa technologia, czego można się spodziewać i co zrobić, gdyby senior(ka) źle się poczuł(a).

Technologia VR jest dla seniorów i seniorek dość intuicyjna, z ciekawością poznają oni wirtualną przestrzeń.

Seniorzy(-ki) podczas korzystania z gogli byli zrelaksowani(-e), często uśmiechali(-ły) się, towarzyszyło im podekscytowanie, związane z możliwością poznania czegoś nowego.

VR daję większą możliwość doświadczania przestrzeni przez użytkownika niż w trakcie tradycyjnej projekcji filmowej.

Innowacja może być także wykorzystywana do rozwiązywania problemów innych grup np. u osób wymagających długoterminowej hospitalizacji.

Powiązane innowacje

Pamiętaj o

Rolą opiekunów(-ek) jest pomagać seniorowi i seniorce w korzystaniu z gogli VR, dzięki czemu użytkowanie z technologii jest bezpieczne i komfortowe.

Warto zaczynać od krótszego czasu korzystania z gogli i ewentualnie wydłużać sesję, jeżeli osoba czuje się dobrze.

Możesz dobrać film VR do zainteresowań seniora(-ki), w innowacji znajdziesz linki do przykładowych propozycji.

Produkty