Ikonka innowacji ster na integrację

Ster na integrację

Szacunek
Tolerancja
Edukacja
Rozwój

Autorzy_rki: Ewa Kaniewska–Mackiewicz, Iwona Obremska
Miejsce testowania: Szkoła Podstawowa w Mroczy
Czas: 2021-2022

Zestaw narzędzi do budowania edukacji włączającej w klasach 1. i 3. szkoły podstawowej. Aby umożliwić dzieciom z niepełnosprawnościami oraz dzieciom zdrowym – integrację, wspólną naukę, nie tylko pisania i czytania, ale przede wszystkim tolerancji i uważności. Osiągnięcie tego celu jest łatwiejsze, gdy nauczyciele pracują nad jego osiągnięciem wraz z rodzicami – stąd ważną częścią innowacji są konspekty wspólnych zajęć dla dorosłych, a także dodatkowe warsztaty dla nauczycieli. W ten sposób wszyscy dorośli, którzy towarzyszą dzieciom w edukacji otrzymują dedykowane wsparcie, poniewać każdy z nich jest istotną częścią trójwzajemnego zaangażowania.

Uczniowie klasy 1. i 3. szkoły podstawowej,
z niepełnosprawnościami: ruchu, wzroku, słuchu, afazją, autyzmem czy niepełnosprawnością sprzężoną.

Część innowacji to warsztaty, w których biorą udział rodzice i nauczyciele, dzięki czemu wzmacniane są fundamenty do wspólnej pracy. Celem innowacji jest zapobieganie wykluczeniu i jego skutkom, dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców.

Szkoły podstawowe, ogólnodostępne oraz integracyjne,  poradnie psychologiczno-pedagogiczne, organizacje pozarządowe, które działają na rzecz dzieci
z niepełnosprawnościami. Najlepiej aby moderatorem warsztatów był pedagog(-żka), psycholog(-żka) szkolny(-a), terapeuta lub doświadczony
nauczyciel(-ka).

krok po kroku

Jak to zrobić?

Moderator

* jeżeli organizatorem innowacji jest nauczyciel w szkole.
Jeżeli zdecydowałeś się przeprowadzić warsztaty w swojej szkole upewnij się, że posiadasz kompetencje, które pozwolą Ci zrealizować program. Pamiętaj że zawsze możesz poprosić o wsparcie pedagoga(-żkę) czy psychologa (-żkę) szkolnego(-ną) lub kogoś spoza szkoły.

Działanie

To czas na realizację warsztatów, warto aby zajęcia dla rodziców i nauczycieli odbywały się w tym samym okresie czasu to lekcje dla dzieci (nie koniecznie w tym samym dniu i tej samej godzinie).

Idea

Na początku spotkaj się z dyrektorem szkoły, w której będzie realizowana innowacja, w dalszej kolejności porozmawiaj z rodzicami i nauczycielami z klasy. To ważne aby wszyscy zrozumieli po co odbywają się warsztaty, poczuli ich sens i ideę, a przynajmniej z mniejszą obawą brali udział w warsztatach. 

 

Podsumowanie

Warto wspólnie przyjrzeć się efektom waszej pracy, podzielić przemyśleniami z uczestnictwa w warsztacie. Zadbaj o wręczenie certyfikatów wszystkim
uczestnikom(-czkom) oraz dyrekcji.

Dzieci z niecierpliwością czekały na kolejne warsztaty i dzieliły się pomysłami na dodatkowe aktywności np. śpiewanie szant.

Dzieci chętnie wchodziły w nowe interakcje między sobą.

Dla rodziców duże znaczenie miała inicjatywa szkoły – odczuli, że nauczyciele chcą współpracować i udzielić wsparcia. 

Nauczyciele biorący udział w projekcie dostrzegli potrzebę większej współpracy między sobą.

Powiązane innowacje

Pamietaj o

Ster na integrację to zbiór narzędzi, które możesz wykorzystać jako spójny model pracy, jednak korzystanie z poszczególny elementów lub powracanie do nich również przynosi efekty.

Innowacja nie służy interwencji w przypadku eskalującego konfliktu, jest to baza do budowy współpracy, komunikacji, zauważania wzajemnych potencjałów.

Aby moderator który prowadzi warsztaty był elastyczny, uważny i podążał za potrzebami grupy.

Produkty