Ikonka innowacji klub świadomej młodzieży

Senior aktywator

Gramy o bezpieczeństwo osób starszych

Autor_ka: Anna Maciąg-Pazik
Miejsce testowania: Lublin
Czas: 2023

Celem innowacji jest wzrost bezpieczeństwa osób starszych poprzez dostarczenie w przyjazny sposób wiedzy, jak samodzielnie seniorzy(-rki) mogą zadbać o swoje bezpieczeństwo. Głównym elementem innowacji jest gra „Bezpieczny Senior” składająca się ze 120. kart z opisanymi różnymi sytuacjami życiowymi, w których mogą się znaleźć seniorzy(-rki), wraz z propozycjami, co należy zrobić, aby jak najlepiej poradzić sobie z danymi wyzwaniami.

Jakie karty znajdziesz w grze?
Zapalił mi się olej na patelni. Co robię?
Podchodzę do przejścia bez świateł. Co robię?
Ktoś mówi, że muszę natychmiast podpisać umowę. Co robię?

Osoby starsze bez względu na poziom ograniczeń percepcji i mobilności. Gra jest tak skonstruowana, że mogą z niej korzystać wszyscy seniorzy i seniorki.

Wszelkie podmioty wspierające osoby starsze np. kluby seniora, dzienne domy seniora, NGO działające na rzecz seniorów czy parafie. Gra świetnie nadaje się także do indywidualnego korzystania przez osoby, którym zależy na bezpieczeństwie osób starszych i samych seniorów.  

krok po kroku

Jak to zrobić?

Materiały

Pobierz instrukcję i karty gry „Bezpieczny senior”, wszyskie materiały dostępne są poniżej, w sekcji produkty.

CZAS Na Drukowanie

Zorganizuj sześć spotkań warsztatowych dla seniorów
w oparciu o grę. Każde spotkanie to inny temat: bezpieczeństwo w domu, bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo w przestrzeni miejskiej, bezpieczeństwo wśród bliskich, zdrowie i pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w Internecie.

DRUK

Zleć druk kompletu materiałów w wersji kolorowej (sugerowany papier to matowy o gramaturze 300 g/m2) lub wydrukuj na grubym papierze na własnej drukarce. Format kart gry to A5, czyli będziesz potrzebował 60 kartek formatu a4.

Moderacja

Wejdź w rolę moderatora gry. Zachęcaj uczestników podczas gry do dzielenia się przemyśleniami, doświadczeniami, sugestiami, co zrobić w danej sytuacji, aby być bezpiecznym. Dbaj o to, aby każda seniorka
i każdy senior mógł się wypowiedzieć.

Uczestnicy(-czki)

Zachęć kilku/kilkunastu seniorów do udziału w cyklu warsztatów z wykorzystaniem gry „Bezpieczny Senior” wzmacniających ich bezpieczeństwo.

Utrwalanie wiedzy

Zachęcaj uczestników/uczestniczki gry, aby po zajęciach dzielili się zdobytą wiedzą z innymi seniorami i seniorkami. Wiedza, którą się dzielimy, jest lepiej przez nas zapamiętywana.

Osoby starsze losują i biorą do ręki kolorową kartę. Karty są atrakcyjne graficznie, w dostosowanej dla osób starszych formie,
z odpowiednią czcionką, językiem ETR („easy to read” – język łatwy do czytania i do zrozumienia). Na awersie karty są sytuacje
„z życia wzięte” – bliskie seniorom i seniorkom. Uczestnicy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami w danym zakresie, proponują swoje rozwiązania, sugerują, jak oni zachowaliby się w danym przypadku.

Na rewersie jest podpowiedź, co należy zrobić w danej sytuacji, żeby uniknąć zagrożenia. Osoby starsze czytając na głos propozycję z karty zdobywają wiedzę i przekazują ją innym uczestnikom gry. Po zajęciach mogą podzielić się zdobytą wiedzą
z innymi osobami starszymi, a także mogą dokonać zmian np. w swoim mieszkaniu, aby stało się bardziej przyjazne i bezpieczne do życia. Gra motywuje do podjęcia aktywności na rzecz bezpieczeństwa swojego i swoich znajomych.  

,,Zrozumiałam, że seniorzy oczekują od innych osób pomocy w zyskaniu poczucia bezpieczeństwa, a sami często nie robią tego, co mogłoby wzmocnić ich bezpieczeństwo. Dzięki uczestnictwu w innowacji wiem, że mogę sama wzmocnić swoje bezpieczeństwo. I teraz tłumaczę też moim znajomym seniorkom, jak same mogą poprawić swoje bezpieczeństwo. ‘’ – wypowiedź uczestniczki testowania innowacji.

Powiązane innowacje

Pamiętaj o

Seniorki i seniorzy często są bardziej narażeni na zagrożenia ze strony oszustów. Poświęć czas osobie starszej grając z nią w grę „Bezpieczny Senior” i zwróć uwagę seniorowi, seniorce, że nie każda osoba jest godna zaufania. Jeżeli masz taką możliwość, zaproponuj aby senior skonsultował się z Tobą, jeżeli będzie miał jakiekolwiek wątpliwość.

Zapamiętywanie treści może być dla osób starszych wyzwaniem, dlatego warto  systematycznie korzystać z gry „Bezpieczny Senior” i dodatków do niej.

Powtarzanie i ćwiczenie bezpiecznych zachowań w domu i poza nim, umożliwi ich utrwalenie. Dzięki temu senior/seniorka będzie czuł(-a) się bezpieczniej, co wpływa pozytywnie na nastrój, a nawet zdrowie.

Możesz też zorganizować inną ilość spotkań, niż proponowane 6,  taką, jaką uznasz za właściwą i potrzebną dla danej grupy.

 

Produkty