Ikonka innowacji Niezbędnik menstruacyjny

Niezbędnik menstruacyjny

Wspólnie dla kobiet w kryzysie bezdomności

Autorzy_rki: Małgorzata Skała, Artur Skała
Miejsce testowania: Poznań
Czas: 2023 r.

Kobiety w kryzysie bezdomności potrzebują wsparcia w dostępie do darmowych środków higienicznych oraz informacji o higienie intymnej. Sytuacja ta dotyczy w szczególności kobiet doświadczających bezdomności ulicznej. Niezbędnik menstruacyjny to sposób na zapewnienie i organizację wsparcia poprzez dostarczanie środków higienicznych dla kobiet oraz prowadzenie rozmów o zdrowiu intymnym.

W innowacji znajdziecie opis, jak krok po kroku wdrożyć innowację w swojej organizacji, projekt saszetki, w której kobiety mogą przechowywać potrzebne artykuły higieniczne oraz listę produktów, które powinny się w niej znaleźć. Istotne jest, aby w saszetce znalazła się instrukcja dbania o higienę osobistą podczas miesiączki – znajdziecie ją w innowacyjnych materiałach.

Fundamentem innowacji jest nawiązanie partnerstw, które umożliwią utrzymanie trwałości innowacji. Podmioty publiczne, NGO oraz przedsiębiorstwa mogą wspólnie stworzyć dobrze działający mechanizm, który pozwoli na stały dostęp kobiet w kryzysie bezdomności do artykułów higienicznych oraz wsparcia w utrzymaniu zdrowia i higieny intymnej

Dla menstruujących kobiet w wieku od 18 do 70 roku życia, w kryzysie bezdomności.

Instytucje publiczne oraz NGO pracujące na rzecz osób w kryzysie bezdomności i zatrudnieni w nich specjaliści – streetworkerzy, pracownicy schronisk, czy jadłodajni,
a także wolontariusze.


Pośrednio w innowacji zaangażowani mogą być:

Seniorki i seniorzy – w trakcie innowacji zostali zaangażowani w uszycie saszetek.

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczelni wyższych mogą zadbać o zbieranie wyposażenia saszetek.

krok po kroku

Jak to zrobić?

Decyzja

Zapoznajcie się z modelem i sprawdźcie, czy macie możliwość organizacji działań zaproponowanych w innowacji. Zmapujcie swoje zasoby, potrzeby, a także poziom motywacji pracowników, wolontariuszy do rozpoczęcia działania.

Wyzwania

W trakcie kontaktu ze streetorkerami kobiety mogą poruszać tematy, w których potrzebują wsparcia np. potrzeba wizyta u ginekologa. Zorientuj się jakie podmioty mogą udzielić takiej pomocy i w jakim zakresie.

Partnerstwo

To klucz do sukcesu innowacji —znajdźcie partnerów, którzy będą odpowiedzialni za poszczególne elementy realizacji projektu np. szycie saszetek, organizację środków higienicznych.

 

Troska

Pamiętajcie, żeby dbać o swój dobrostan psychofizyczny – dobra organizacja pracy, superwizja, współpraca w zespole to klucz do komfortu pracy.

PRzekazanie saszetek

To czas kontaktu z kobietami w kryzysie bezdomności, poza przekazaniem samej saszetki, możecie podjąć rozmowę o potrzebach i ważnych kwestiach intymnych. Przekazanie saszetek to zadanie dla streetworkerów i streetworkerek.

Kobiety w kryzysie bezdomności często podkreślały użyteczność niezbędnika, w szczególności zwracały uwagę na potrzebę posiadania czystej bielizny oraz skarpetek.

Pracowniczki z Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, biorące udział w testowaniu innowacji po raz pierwszy (mimo, że pracują już kilka lat z kobietami w kryzysie bezdomności) rozmawiały z nimi o higienie intymnej, dolegliwościach intymnych.

Innowacja dała impuls do wprowadzenia nowej formy działań z kobietami w kryzysie bezdomności.

Wartością dodaną testowania innowacji był efekt w postaci zapisania się do dwóch pań na wizytę ginekologiczną.

Powiązane innowacje

Pamiętaj o

Uzupełnianie saszetek wymaga dobrego planu i sieciowania. Szczególnie nawiązywanie partnerstw wymaga czasu i sprawności organizacyjnej.

Z uwagi na ograniczony czas testowania nie zostało sprawdzone, jak projekt będzie funkcjonował w dłuższej perspektywie czasowej. Z biegiem realizacji projektu mogą pojawić się nowe wyzwania np. spadek motywacji, wycofanie się partnerów itp.

Każda współpraca partnerska wymaga podpisania partnerskiej umowy, ustalenia kontraktu/zasad współpracy oraz ustalenia harmonogramu prac. PAMIĘTAJCIE O TYM!

W testowaniu rozwiązania rolę streetworkerów przyjmowały tylko kobiety, nie ma wiedzy jak w sytuacji realizacji projektu, szczególnie w obszarze rozmów o zdrowiu intymnym, odnajdą się mężczyźni.

Produkty