Ikonka innowacji Karty Troski 1.0

Karty Troski 1.0

Czy wypalenie w zaangażowaniu społecznym dotyczy i mnie?

Autorzy_rki: Fundacja RegenerAkcja
Miejsce testowania: m.in. PAH, Fundacja Ocalenie, Polskie Forum Migracyjne,
Czas: 2022-2023

Pomoc w autodiagnozie, trosce o siebie, poszerzaniu wiedzy o sobie i zjawiskach, które wpływają na aktywistów(-stki), pomagaczy(-ki). Innowacja to zestaw kart do refleksji indywidualnej i grupowej, podstawa do rozmowy i zdobycia wiedzy  m.in. o wypaleniu aktywistycznym. Korzystając z narzędzia możesz rozpoznać czy wypalenie dotyczy również Ciebie oraz dowiedzieć się jak w takiej sytuacji o siebie zadbać. Jako podejmijcie rozmowę o tym jak rozumiecie pojęcia takie jak: wypalenie, wsparcie czy odpoczynek. Korzystanie z Kart Troski może być pierwszym krokiem do sięgnięcia pomoc, zwiększenia poziomu świadomość i wiedzy o wypaleniu. Z czego możecie skorzystać ?
36. fioletowych kart do refleksji indywidualnej,
12. zielonych kart do refleksji grupowej.

W szczególności dla osób zaangażowanych
w dostarczanie pomocy humanitarnej, rozwojowej oraz edukacji globalnej. Z innowacji mogą skorzystać także osoby zatrudnione organizacjach i grupach aktywistycznych w sektorze pomocy humanitarnej czy w ogóle w trzecim sektorze, a nie zawsze mają bezpośredni kontakt z osobami z kryzysie.

Pracownicy, kierownicy organizacji działających
w obszarze pomocy humanitarnej lub świadczący inne formy pomocy. Innowacja umożliwia pracę indywidualną lub grupową. Karty Troski to świetne narzędzie do pracy facylitatorów procesów regeneraktywnej kultury pracy.

krok po kroku

Jak to zrobić?

Organizacja

Zapoznajcie się z instrukcją kart, zbierzcie grupę chętnych osób (optymalne grono to 12 do 15. osób), ustalcie czas
i miejsce spotkań. Na pierwsze spotkanie warto zaprosić facylitatora(-rkę) lub trenera(-rkę). 

Powtarzalność

Umówcie się na kolejne spotkanie, dobrą praktyką jest comiesięczna rozmowa z czym mierzycie się w zespołach, czy potrzebne jest komuś wsparcie itp.

Czas na spotkanie

Rozłóżcie karty na stole lub udostępnijcie plik on-line, każda z osób wybiera jedną kartę, a następnie po kolei członkowie i członkinie zespołu wyjaśniają dlaczego wybrali(-ły) właśnie tę.

Kolejne kroki

W trakcie spotkania może okazać się, że potrzebne jest podjęcie kolejnych kroków np. superwizji, konsultacji psychologicznej, czy pogłębionych działań anty-wypaleniowych. Postarajcie się zaopiekować te potrzeby np. poprzez kontakt z Fundacją RegenerAkcja.

Karty Troski pozwalają na zgłębienie znaczenia terminu ,, wypalenie” oraz umożliwiają uporządkowanie wiedzy o tym zjawisku.

Warsztat realizowany przy użyciu kart to dobry początek grupowej rozmowy o przyczynach i skutkach przeciążenia, wypalenia 
i sposobów na rozwiązanie tej sytuacji. Co ważne, autorki innowacji kierują uwagę na to, że wypalenie to doświadczenie wspólne
tj. dotyczące całej grupy.

Rozwiązanie projektowane było dla osób związanych z organizacjami o profilu humanitarnym, jednak okazały się być narzędziem uniwersalnym dla każdego profilu organizacji – których może dotyczyć zjawisko wypalenia w zaangażowaniu społecznym.

Powiązane innowacje

Pamiętaj o

Praca z kartami może być utrudniona, kiedy w spotkaniu biorą udział przełożeni np. wpłynie to na obniżenie motywacji uczestników do wypowiadania się. 

Korzystanie z kart niesie ze sobą wyzwania np. nie każda karta może wywoływać refleksję w uczestnikach; przekonanie osób, które nie mają poczucia wypalenia; dylemat co dalej zrobić z rezultatami stosowania kart.

Przy pierwszym użyciu kart skorzystaj ze wsparcia zewnętrznego facylitatora
lub facylitatorki, zadbaj także o dostęp do rzetelnej wiedzy, źródeł wsparcia
w zaopiekowaniu procesów, które mogą zostać wywołane w trakcie pracy
z kartami.

Produkty