Wielkopolskie Innowacje Społeczne

Grafika dekoracyjna. Czarnobiała postać trzymająca megafon

Inkubator WINS, czyli jak to wszystko się zaczęło…

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym realizował projekt grantowy pn.: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”. Projekt realizowany był w okresie od 1 września 2016 roku do 30 lipca 2019 roku w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju w IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu z UE wyniosło 2 612 211,64 zł.

W ramach projektu Inkubator oferował wsparcie merytoryczne, organizacyjne, a także techniczne potencjalnych grantobiorców – innowatorów społecznych. Wsparcie to było realizowane za pośrednictwem spotkań informacyjno–edukacyjnych, warsztatów diagnozujących potrzeby osób zależnych, spotkania doradcze. Na przygotowanie oraz przetestowanie innowacyjnych rozwiązań Inkubator udzielał wsparcia finansowego poprzez udzielanie grantów. Na każdym etapie projektu innowatorzy mogli liczyć na wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony Zespołu Inkubatora, wsparcie ekspertów i specjalistów z różnych obszarów. Niebywałym zasobem projektu była współpraca i sieć powiązań międzyinstytucjonalnych.

Jeśli chcieliby Państwo wdrożyć którąś z opisanych poniżej innowacji, zachęcamy do kontaktu:

magdalena.antkowiak@rops.poznan.pl

zuzanna.ostrowska@rops.poznan.pl

tel. 695 214 378 lub 61 856 75 37

Logo WINS
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna
Ikonka innowacji Dbam o dobro dziecka... seksualność jest ważna