Wielkopolskie Innowacje Społeczne

Innowacje

Inkubator WINS, czyli jak to wszystko się zaczęło…

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym realizował projekt grantowy pn.: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”. Projekt realizowany był w okresie od 1 września 2016 roku do 30 lipca 2019 roku w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju w IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu z UE wyniosło 2 612 211,64 zł.

W ramach projektu Inkubator oferował wsparcie merytoryczne, organizacyjne i techniczne potencjalnych grantobiorców – innowatorów społecznych. Wsparcie to było realizowane za pośrednictwem spotkań informacyjno – edukacyjnych, warsztatów diagnozujących potrzeby osób zależnych, spotkania doradcze. Na przygotowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań Inkubator udzielał wsparcia finansowego poprzez udzielanie grantów. Na każdym etapie projektu innowatorzy mogli liczyć na wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony Zespołu Inkubatora, wsparcie ekspertów i specjalistów z różnych obszarów. Niebywałym zasobem projektu była współpraca i sieć powiązań międzyinstytucjonalnych.

Strona dedykowana projektowi: www.inkubatorwins.pl (na niej wciąż dostępne są materiały informacje, prezentacje, a także blogi innowatorów).

Jeśli chcieliby Państwo wdrożyć którąś z opisanych poniżej innowacji, zachęcamy do kontaktu:

magdalena.antkowiak@rops.poznan.pl,

tel. 695 214 378 lub 61 856 75 37

Aplikacja E-mpatia

Aplikacja SOS Homini

Asystent Osoby Starszej

Autyzm relacyjnie

Bądź zdrów

Dotknij świata książek

Fuksjowa lady

Garderoba na kółkach

Interaktywna mata

Kołdra terapeutyczna

Kronika wspomnień

Medycyna leczy a natura uzdrawia

Miejsca warte Poznania

Mowa w starciu
z udarem

Mój własny kąt

Niebiesko-Niebiescy

Paszport Życia

Pit Stop

Płetwą malowany

Prawdziwe drzwi

Procedura przyjazna chorym

Rehabilitacja społeczna ON poprzez nurkowanie

Rodzinne Autonomie Samodzielności

Rowerzyści seniorom

Senior samodzielny i bezpieczny kierowca

Stolik pamięci

Tlumacz/adwokat społeczny ASD

Wypracowanie najkrótszej drogi

Zagrajmy
w dorosłość

Zooterapia w DPS

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status