Grafika programu mój własny kąt

Mój własny kąt

     Kawałek własnego domu w DPS

Autorzy_rki: Stowarzyszenie CREO
Miejsce testowania: Poznań, DPS Bukowska i DPS Ugory
Czas: 2018 r.

Celem innowacji jest dostosowanie pokoju seniora (-ki), mieszkającego w DPS, do jego potrzeb oraz preferencji estetycznych. Dzięki współpracy z firmami realizującymi wolontariat pracowniczy, można wprowadzić ulepszenia, które sprawią, że senior(-ka) poczuje się w swoim pokoju przyjemniej oraz będzie mu łatwiej w nim funkcjonować. Co więcej dzięki te współpracy nakładem finansowym dla DPS będzie niewielki. Dodatkowym atutem rozwiązania, jest nawiązywanie relacji międzypokoleniowych z wolontariuszami(-kami). 

Dla seniorów mieszkających w Domach Pomocy Społecznej, którzy potrzebują spersonalizowania pokoi.  Dostosowanie przestrzeni mieszkalnej ma wymiar estetyczny, jak i praktyczny i odbywa się w oparciu o potrzeby mieszkańca. Seniorzy potrzebują także kontaktu z osobami spoza DPS.

Dom Pomocy Społecznej – innowacja może być zorganizowana przez osoby prowadzące placówkę. Rozpoczęcie inicjatywy przez instytucję umożliwia szybkie rozpoznanie potrzeb mieszkańców(-nek), pozwoli także na skupienie kwestii organizacyjnych w miejscu realizacji innowacji. Pracownicy DPS posiadają merytoryczną wiedzę oraz znają seniorów(-ki), co jest bardzo pomocne w realizacji innowacji.


 
Inicjatorem działania może być także organizacja pozarządowa, wtedy potrzeba trochę więcej czasu aby zapoznać się ze specyfiką DPS, w którym współrealizowania jest innowacja. Perspektywa osób
z zewnątrz może być bardzo pomocna i pozwoli spojrzeć na proces z innej perspektywy, mniej instytucjonalnej. NGO często posiadają doświadczenie oraz sieci kontaktów, umożliwiające realizację innowacji.


Przedsiębiorstwo CSR – pracownicy zrzeszeni
w wolontariacie pracowniczym, towarzyszą seniorom
w dwóch przestrzeniach, pomagają zaplanować metamorfozę pokoju oraz wykonują ją, lub towarzyszą seniorowi w wycieczce, która odbywa się w czasie remontu. Przedstawiciele wolontariatu pracowniczego mogą także być inicjatorem realizacji innowacji.

krok po kroku

Jak to zrobić?

Wybór animatora(-ki)

który będzie koordynował przebieg innowacji – najlepiej aby był to przedstawiciel instytucji organizującej.

Zapoznanie wolontariuszy i seniorów

spotkanie nadzorowane przez animatorów (przedstawicieli organizatora innowacji).

Wolontariat pracowniczy

wybór firm, które posiadają zorganizowany wolontariat pracownicy, ustalenie warunków współpracy i podpisanie porozumień.

Zapoznanie wolontariuszy i seniorów

rozmowy o potrzebach seniora – co chciałby aby w jego pokoju się zmieniło, jak chciałby spędzić dzień poza DPS

Rekrutacja seniorów(-ek)

chętnych do przystąpienia do projektu, przeprowadzanie rozmów, sprawdzających możliwości seniora w uczestnictwie.

WYCIECZKA

grupa wolontariuszy i wolontariuszek zabiera seniora(-kę) na jednodniową lub dwudniową wycieczkę, w miejsce, które senior sam wybierze (np. kawiarnia, sklep lub wyprawa nad jezioro).

Warsztat empatyzujący

przeprowadzenie zajęć, które uświadomią wolontariuszom(-kom) sposób funkcjonowania seniorów
i seniorek w DPS, ograniczenia wynikające
z niepełnosprawności i specjalne potrzeby
z tym związane.

Metamorfozy pokoi

druga grupa w czasie wycieczki wykonuje prace remontowe w pokoju seniora(-ki).

Uniwersalne projektowanie

warsztat o idei uniwersalnego projektowania – w trakcie ustaleń z seniorem(-ką), co chciałby zmienić w swoim pokoju, ważne jest zachowanie funkcjonalności, w czym może pomóc początkowa wiedza wolontariusza(-ki) w tym zakresie.

Dzięki współpracy 10. firm, dwóch DPS i kilkudziesięciu fantastycznym wolontariuszy(-ek), 10. seniorów zamieszkało w odświeżonym pokoju – przystosowanym do ich potrzeb.

Za kwotę 1000 zł (2018 r.) każdy z seniorów(-ka) otrzymał sprzęty ułatwiające funkcjonowanie w swoim mieszkaniu oraz odświeżono jego pokój.

Kilka firm przekazało dobrowloną darowiznę na rzecz zwiększenia tego budżetu.

W czasie remontów seniorzy spędzili wymarzony dzień wraz z towarzyszącymi im wolontariuszami.

Powiązane innowacje

Pamietaj o

zapytaniu seniorów(-ek) o ich potrzeby, postaraj się zbudować atmosferę zaufania – w tej innowacji bardzo ważna jest relacja z wolontariuszem.

zaplanowaniu dobrze czas remontów – tak aby pracodawca wiedział jak długo potrwają działania wolontariuszy.

podpisaniu niezbędnych porozumień z przedstawicielami(-kami) wolontariatu pracowniczego, pamiętaj też o ubezpieczeniu pracowników(-c).

konsultacjach z pracownikami(-cami) DPS, którzy dobrze znają seniorów, pomogą nawiązać z nimi kontakt itp.

pokoje w DPS są często 2-osobowe, pamiętaj o rozmowie ze współlokatorem seniora, który zgłosiła się do projektu.

Produkty