Grafika dekoracyjna. Ikonka innowacji prawdziwe drzwi seniora

Prawdziwe drzwi seniora

Bezpieczny i spokojny senior w DPS dzięki wyjątkowemu projektowi drzwi pokoju

Autorzy_rki: Stowarzyszenie Wsparcie Seniora
Miejsce testowania: Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu
Czas: 2018 r.

Indywidualnie zaprojektowane fototapety na drzwi pokoju seniora(-ki) mieszkającego w Domu Pomocy Społecznej – zwiększają poczucie bezpieczeństwa mieszkańca. Sprawiają, że senior(-ka) czuje się bardziej „jak w domu”, a wnętrza DPS stają się dzięki temu bardziej różnorodne i przyjazne. Seniorzy(-ki) nie gubią się szukając swoich pokojów, a kadra domu integruje się z mieszkańcami i mieszkankami w procesie realizowania projektu. Mieszkańcy(-ki) wspólnie z kadrą DPS projektują wygląd swoich drzwi np. wspominając te w poprzednim mieszkaniu. Innowacja powstała w oparciu o holenderski projekt The True Doors  www.truedoors.com

Seniorzy przebywający w Domach Pomocy Społecznej. W projekcie mogą wziąć także udział inni mieszkańcy i mieszkanki, nie tylko osoby starsze. 

Kadra Domu Pomocy Społecznej przy współpracy ze specjalistami np. projektantem(-tką). Możliwe jest także zainicjowanie wprowadzania innowacji przez organizację pozarządową. 

krok po kroku

Jak to zrobić?

Współpraca

Nawiązanie współpracy z podmiotami, które wykonają profesjonalny projekt graficzny na podstawie projektów stworzonych przez seniorów(-ki) i wydrukują fototapety gotowe do przyklejenia w DPS.

Konsultacja z seniorem

Upewnij się, że ostateczna wersja projketu podoba sie seniorowi i odpowiada jego oczekiwaniom.

potrzeby

Kadra DPS poprzez rozmowę i/lub ankietę rozpoznaje potrzeby seniora(-ki). Wspólnie starają się stworzyć projekt drzwi analizując preferencję co do kolorystyki czy wzorów.

Druk

Przekaż projekty do druku – upewnij się że uzgodnione zostały wszystkie parametry, tak aby było to rozwiązanie solidne i trwałe.

Projekt

Zastosuj inną ścieżkę projektowania dla osób z silną demencją i niską skalą Barthela. Spróbuj przedstawić seniorowi(-ce) gotowy szkic projektu, skonsultuj go także z pracownikami DPS na co dzień bezpośrednio świadczącymi usługi na rzecz danej osoby.

I gotowe!

Wspólnie z seniorami(-ami), przyklej gotowe fototapety na drzwi i cieszcie się efektem wspólnej pracy!

Konsultacja ze specjalistą

Skonsultuj projekty z biurem projektowym, które stworzy ostateczne wersje rysunków

Mieszkańcy i mieszkanki DPS poczuli się znacznie bezpieczniej i w większym stopniu identyfikowali się z miejscem w którym przebywają na co dzień.

Seniorzy(-ki) chętniej opuszczali swoje pokoje i brali czynny udział w terapii zajęciowej, integrowali się z innymi mieszkańcami.

Wiedzieli, że odnalezienie swojego pokoju nie sprawi im trudności i spokojnie będą mogli wrócić do siebie.

Z kolei mieszkańcy i mieszkanki, którzy większość czasu spędzają w łóżku, także deklarowali poprawę samopoczucia.

Powiązane innowacje

Pamietaj o

Ustal z mieszkańcami wspólną wizję projektu jeśli dany pokój zamieszkuje więcej niż 1 senior(ka)

Zadbaj o udział specjalistów(-tek) w procesie: psycholog(-żka), pracownik(-ca) socjalny(-a), gerontolog(-żka), specjalista(-tka) ds. pielęgniarsko-opiekuńczych itd. to osoby, które pomogą przy rozmowach z seniorami (-kami) i upewnią się, czy projekt spełnia ich potrzeby i oczekiwania, a także pomogą zinterpretować wyniki ankiet.

Dobrym pomysłem może być też kontakt z rodziną seniora(-ki), która podpowie jakie drzwi senior(-ka) miał w swoim poprzednim miejscu zamieszkania.

Zadbaj by senior(-ka) uczestniczył(-a) w procesie tworzenia drzwi na możliwie wielu etapach. To do seniora(-ki) powinno należeć decydujące zdanie co do ostatecznego wyglądu drzwi.

Produkty