Ikonka innowacji Asystent osoby starszej

Asystent Osoby Starszej

Wsparcie seniora w codzienności

Autorzy_rki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejsce testowania: Gmina Zagórów
Czas: 2018 r.

Celem innowacji jest asystowanie seniorowi(-ce) w czynnościach życia codziennego takich jak zakupy, rehabilitacja czy wizyta
u lekarza(-ki). Bardzo ważne jest także wsparcie emocjonalne, asystent(-ka) nawiązuje z seniorem(-ką) więź, poświęca mu czas i uwagę. Wspólnie ustalają, które pory dnia spędzają wspólnie i co w trakcie nich robią. W ramach innowacji wypracowano model organizacji usługi, w którym zawarto m.in. informacje o organizacji czasu pracy asystenta, ramach udzielania wsparcia.

Dla seniora(-ki) który nie potrzebuje stałej opieki, ale wsparcia w niektórych czynnościach życia codziennego. W sytuacji kiedy rodzina seniora(-ki), z różnych względów nie jest w stanie go wspierać. 

Asystent(-ka) -zrekrutowane przez OPS osoby zarejestrowane w PUP, które charakteryzują się wysokimi kompetencjami komunikacyjnymi, asertywnością oraz są dyspozycyjne. Przed rozpoczęciem pracy przyszły asystent powinien ukończyć kurs opiekuna osoby zależnej.Ośrodek Pomocy Społecznej
– zajmuje się organizacją usługi. OPS rekrutuje asystentów(-tki) wśród osób zarejestrowanych z PUP, a seniorów wśród osób samotnie zamieszkujących lub/i wymagających czasowego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

krok po kroku

Jak to zrobić?

Środki finansowe

Sprawdź możliwości finansowe samorządu, aby określić jaką liczbę asystentów(-ek) możesz zatrudnić. Spróbuj także oszacować ilu seniorów i seniorek na ternie gminy, może potrzebować takie wsparcia.

Ankieta wstępna

Zastanów się jakie kryteria są dla Ciebie ważne :
wiek, dochody, posiadanie rodziny. Następnie zapytaj
seniorów(-rek) o ich potrzeby, preferencje, obawy.

Rekrutacja asystentów

Rekrutuj osoby, które mają łatwość kontaktu i jednocześnie są asertywne. Istotną cechą będzie.

Praca w środowisku

Przed rozpoczęciem współpracy ważne jest pierwsze spotkanie seniora(-rki) i asystenta(-tki), ustalenie zakresu prac, nawiązanie pierwszego kontaktu.

Rekrutacja seniorów

Dowiedz się o osobach samotnie zamieszkujących, korzystając z zasobów informacyjnych OPS czy NGO.

 

Dostosowanie zakresu usługi do potrzeb klienta(-ki), z jasnym ustaleniem granic godzinowych i zadań, które asystent będzie wykonywał.

Asystent(-ka) towarzyszy podopiecznym w ćwiczeniach, dowożąc ich również na rehabilitację do placówek.

Częsty i bezpośredni kontakt z seniorem umożliwia pomoc w sytuacjach interwencyjnych np. wezwanie karetki.

Zadaniowy czas pracy umożliwia ustalenie planu wizyt u seniora/rki zgodnie z jego potrzebami.

Asystent to świetny koordynator działań różnych służb na rzecz seniora/rki.

Powiązane innowacje

Pamietaj o

Usługa asystenta przyznawana jest seniorowi na określony czas, aby zapobiec uzależnieniu się od obecności asystenta(-tki).

Zapewnieniu ryczałtu na dojazdy dla asystenta(-tki).

O bieżącym ustalaniu zadań między asystentem(-tką) a seniorem(-ką) oraz koordynatorem usługi.

Ustal konkretne granice czasowe obecności asystenta(-tki) u seniora(-ki).

Produkty