Polecamy wydarzenie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
Maraton projektowania będzie okazją by wspólnie szukać, kształtować i prototypować rozwiązania dla wyzwań związanych z wykluczeniem społecznym. Maraton będzie bazował na metodzie Design Thinking, która pozwala na tworzenie innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Wydarzenie odbędzie się 1-2 lutego 2022, godz. 9:30-14:00 na platformie zoom.
Aby wziąć udział w Maratonie należy pobrać formularz zgłoszenia dostępnego na stronie: https://rops.krakow.pl/…/zapraszamy-na-iii-maraton… oraz odesłać podpisany (skan/zdjęcie) na adres iws@rops.krakow.pl do 20 stycznia do północy.

Nie czekaj! Zgłoś się i zrób mały krok w stronę dużej zmiany!

Maraton Innowacji organizowany jest w ramach Projektu pn. „Inkubator Włączenia Społecznego” realizowanego przez partnerstwo: Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działania 4.1 Innowacje Społeczne.