Aktualności

W dniu 15 grudnia odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawicie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Spotkanie dotyczyło zacieśnienia współpracy przy inkubowaniu, wdrażaniu i upowszechnianiu innowacji społecznych oraz podejmowaniu wspólnie inicjatyw. Dziękujemy za owocną dyskusję!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status