Ikonka innowacji Tłumacz PJM w Placówce medycznej

Dostępna opieka zdrowotna

Tłumacz PJM w placówce medycznej

Autorzy_rki: MicMedic Aleksandra Włodarczak
Miejsce testowania: Poznań
 Czas: 2023

Osoby niesłyszące, komunikujące się w PJM często rezygnują z korzystania ze świadczeń gwarantowanych przez NFZ, z uwagi na brak dostępnej komunikacji. Sytuację utrudnia brak edukacji zdrowotnej dla osób g/Głuchych, jak i niewystarczające umiejętności, kompetencje, stan wiedzy tłumaczy w obszarze tłumaczeń medycznych. Skorzystanie z innowacji pomoże
w podniesieniu kompetencji w zakresie profesjonalnych tłumaczeń w tematyce opieki zdrowotnej – tak, aby tłumacze byli przygotowani do zapewnienia wsparcia osobie g/Głuchej w szpitalu czy poradni. Innowacja zwiększa dostępność usług medycznych dla osób g/Głuchych oraz pozytywnie wpływa na proces profesjonalizacji zawodu tłumacza PJM, m.in. poprzez zwiększanie poziomu znajomości specjalistycznego języka.

„Dostępna opieka zdrowotna…” to przewodnik, w którym znajdziecie opracowanie zagadnień dotyczących: systemu opieki zdrowotnej, praw i obowiązków wobec pacjentów g/Głuchych i słabosłyszących, specyfiki tłumaczeń medycznych czy wyjaśnienie wybranych treści medycznych. Pacjenci mogą skorzystać także z broszury pt. „Dostępność w sektorze opieki zdrowotnej – co zrobić, aby było obecny tłumacz PJM?” – dostępne również w formie filmiku z tłumaczeniem na PJM.

Osoby g/Głuche i słabosłyszące w roli pacjenta korzystającego z usług opieki zdrowotnej.

Tłumacze polskiego języka migowego, biegle władający PJM, chcący poznać funkcjonowanie systemu ochrony  zdrowia, specjalizacji lekarskich oraz jednostek wspierających pacjenta aby zapewnić profesjonalne usługi tłumacza w zakresie zdrowia i usług medycznych.

krok po kroku

Jak to zrobić?

system

 Poznaj kolejne szczeble opieki zdrowotnej, czym jest POZ,
a czym ZOZ?

Prawa i obowiązki

 Jakie są prawa i obowiązki pacjenta i co z tym RODO?

TReści medyczne

 

Czym zajmują się różni specjaliści i co to jest np. spirometria?

Praktyka

 

Jakie obowiązki i prawa ma tłumacz, jaka jest specyfika tłumaczeń medycznych? Co robić  w sytuacjach trudnych?

Podczas testowania innowacji odbiorcy osoby g/Głuche i słabosłyszące doceniły obecność tłumacza podczas wizyt lekarskich, co określono jako formę pełnej dostępności.

Za najcenniejszą, osoby g/Głuche, uznały informację o możliwości zgłoszenia potrzeby tłumaczenia w podmiocie leczniczym oraz opcji złożenia skargi, w przypadku jej braku.

Podczas wizyty, jedna z pacjentek zauważyła większą swobodę komunikacyjną, dzięki czemu mogła poszerzyć swoje pytania.

Z wypowiedzi tłumaczki PJM: „Tłumaczenia medyczne są zazwyczaj stresujące, ale dzięki zapoznaniu się z materiałem
i możliwością wracania do niego, mam poczucie zwiększenia wiedzy oraz wpłynęło to na mój komfort pracy. Wiem teraz, że udane tłumaczenie zależy w dużym od wielu czynników, ale też wiem na co mam wpływ i mogę podnosić swoje kompetencje.”

Powiązane innowacje

Pamiętaj o

W innowacji znajdziesz podstawowe informacje w zakresie opieki medycznej. To ważne, aby zwracać uwagę na potrzebę powstawania takich narzędzi, dzięki czemu będą one ewaluowały i zawierały jeszcze więcej potrzebnych informacji.

Innowacja umożliwia poszerzenie kompetencji tłumaczy, nie jest materiałem służącym nauce języka PJM, służy pogłębieniu wiedzy, która korzystnie wpływa na poziom tłumaczenia.

To ważne, żeby zdobytą wiedzę odświeżać, ponieważ innowacja zawiera dużą ilość zagadnień.

Z opracowania mogą korzystać również podmioty lecznicze – świadomość tego, jak wygląda profesjonalne tłumaczenie oraz co ma znaczenie, aby przebiegało ono odpowiednio, zmniejszy ilość „pseudo tłumaczy”, czyli osób, które nie mają odpowiednich kompetencji,  a jednocześnie podejmujących się tego zadania, w wyniku czego mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia czy życia pacjenta.

Produkty