Włącznik Innowacji Społecznych

Aktualne nabory

Znamy już wyniki ocen Projektów Innowacji w V naborze pomysłów do Włącznika. Lista rankingowa do pobrania tutaj: Wyniki V nabór II etap – PI

Serdecznie dziękujemy wszystkim innowatorom za wytężoną pracę, a osobom które przeszły do kolejnego etapu serdecznie gratulujemy. 

Od 11 lipca 2022r. trwa nabór uzupełniający we Włączniku Innowacji Społecznych. Nabór ma charakter ciągły i jest prowadzony do wyczerpania puli grantów. Nie zwlekaj!
Przed wysłaniem Karty Innowacji prosimy o konsultacje telefonicznie lub mailowe z kadrą inkubatora: agata.siwek@rops.poznan.pl; tel. 695 214 393.

Oficjalną formą zgłoszenia w naborze jest przesłanie wypełnionej Karty Innowacji (wersja dla osób fizycznych lub osób prawnych poniżej) na adres mailowy: innowacje@rops.poznan.pl. Na tym etapie nie jest wymagany odręczny podpis na Karcie.
Karta Innowacji dla osób fizycznych i grup nieformalnych
Karta Innowacji dla osób prawnych

Pomysły będą podlegać ocenie Komisji każdorazowo po napływie 5 Kart Innowacji (ocena przebiega według 5 kryteriów: znajomość problemu, innowacyjność, użyteczność pomysłu, doświadczenie innowatora i motywacja). W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie stworzona lista rezerwowa innowatorów. Innowatorzy, którzy przejdą pozytywnie ocenę i znajdą się na liście rankingowej będą przy wsparciu mentorów opracowywać Projekt Innowacji, a na kolejnym etapie Specyfikację Innowacji.

Dla kogo poszukujemy innowacji? Zapoznaj się z przykładową listą grup tutaj: https://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/inkubator-jak-zaczac/

O przykładach realizowanych u nas innowacji można przeczytać tutaj:
https://innowacje.rops.poznan.pl/category/wlacznik-innowacji-spolecznych/
https://www.facebook.com/innowatorzy
https://innowacje.rops.poznan.pl/wielkopolskie-innowacje-spoleczne/

 

Znamy już wyniki oceny Kart Innowacji w I etapie V naboru pomysłów. Serdecznie gratulujemy 33 innowatorom, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu. Lista rankingowa znajduję się tutaj: Wyniki V nabór I etap – KI

 

infografika dotycząca elementów ocenianych w inkubatorze

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora i przejdą do kolejnego etapu naboru. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru włączenia społecznego. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 32 tys. zł.

  1. Kto może wziąć udział w naborze?

Każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna, którą cechuje motywacja do poszukiwania nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane wyżej wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup społecznych.

  1. Na co zwrócić uwagę?

Celem udzielania grantu jest opracowanie innowacyjnego pomysłu oraz przeprowadzenie procesu testowania innowacyjnego rozwiązania w temacie włączenia społecznego niemniej aby pozytywnie przejść procedurę naboru trzeba rzetelnie wypełnić właściwy formularz (dla osób fizycznych lub osób prawnych), upewnić się aby nie przekraczać limitu słów w miejscach gdzie te limity występują, i co najważniejsze nie powielać rozwiązań już istniejących. Już na tym etapie możliwe jest skorzystanie ze wsparcia merytorycznego kadry Inkubatora, w tym przede wszystkim warsztatów inspiracyjnych, wsparcia ze strony ekspertów, mentorów i doradców specjalistycznych.

  1. Procedury – ważna rzecz.

Zachęcamy do zapoznania się już na wstępie z Procedurami realizacji projektu grantowego „Włącznik Innowacji Społecznych”. Ta lektura odpowiada na pytania dotyczące kolejnych faz projektu, kryteriów oceny, czasu trwania poszczególnych etapów rekrutacji i wiele innych.

Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego WŁĄCZNIK

Komplet dokumentów dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania.

Jeśli jednak nadal coś będzie niejasne zapraszamy do kontaktu:

Agata Siwek agata.siwek@rops.poznan.pl

Tel. 695 214 393

Aktualności INKUBATORA

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status