Włącznik Innowacji Społecznych

Jak zacząć?

Etapy pracy

Proces pracy nad innowacją rozpoczyna się już od obserwacji i analizy zjawisk społecznych
w najbliższym otoczeniu przez przyszłego innowatora. Droga od prawidłowego zdiagnozowania problemu społecznego i zalążkowego pomysłu na jego rozwiązanie prowadzi aż do gotowej, przetestowanej wersji końcowego produktu.

Rekrutacja

W trzyetapowym procesie rekrutacji początkowy pomysł na innowacje będzie miał szansę być doskonalony zgodnie z rekomendacjami oceniających go ekspertów. W początkowej fazie rekrutacji pomysł nie musi mieć formy gotowego projektu. Zostanie on stworzony z pomocą udzieloną przez Mentora Innowacji, a następnie oceniony pod kątem: oryginalności i użyteczności, znajomości zdiagnozowanego problemu, zasobów innowatora oraz jego motywacji do zrealizowania projektu. W ramach Inkubatora przewidziano aż 5 tur naboru, co oznacza, że pomysły, które w pierwszym podejściu nie uzyskały grantu, będą mogły zostać dopracowane w kolejnych turach.

Aktualności INKUBATORA

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status