Włącznik Innowacji Społecznych

Aktualne nabory

Znamy już wyniki oceny Kart Innowacji w I etapie V naboru pomysłów. Serdecznie gratulujemy 33 innowatorom, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu. Lista rankingowa znajduję się tutaj: Wyniki V nabór I etap – KI

Obecnie nie prowadzimy naboru pomysłów. Zachęcamy do śledzenia aktualności oraz informacji na naszym facebooku: facebook.com/innowatorzy

24 stycznia 2022r. rozpoczął się ostatni nabór pomysłów na innowacje społeczne do inkubatora Włącznik! Na zgłoszenia z całej Polski czekamy do 24 lutego, godz. 23:59. W tym terminie należy przesłać Kartę Innowacji na adres mailowy: innowacje@rops.poznan.pl. Na tym etapie nie jest wymagany odręczny podpis na Karcie.

Karta Innowacji dla osób fizycznych i grup nieformalnych

Karta Innowacji dla osób prawnych

Dla kogo poszukujemy innowacji? Zapoznaj się z przykładową listą grup tutaj: https://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/inkubator-jak-zaczac/

Przed wysłaniem Karty zachęcamy do konsultowania z nami pomysłów telefonicznie lub mailowo (695 214 393; agata.siwek@rops.poznan.pl).

Zachęcamy do śledzenia aktualności także na naszej stronie na facebooku: https://www.facebook.com/innowatorzy

 

infografika dotycząca elementów ocenianych w inkubatorze

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora i przejdą do kolejnego etapu naboru. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru włączenia społecznego. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 32 tys. zł.

  1. Kto może wziąć udział w naborze?

Każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna, którą cechuje motywacja do poszukiwania nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane wyżej wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup społecznych.

  1. Na co zwrócić uwagę?

Celem udzielania grantu jest opracowanie innowacyjnego pomysłu oraz przeprowadzenie procesu testowania innowacyjnego rozwiązania w temacie włączenia społecznego niemniej aby pozytywnie przejść procedurę naboru trzeba rzetelnie wypełnić właściwy formularz (dla osób fizycznych lub osób prawnych), upewnić się aby nie przekraczać limitu słów w miejscach gdzie te limity występują, i co najważniejsze nie powielać rozwiązań już istniejących. Już na tym etapie możliwe jest skorzystanie ze wsparcia merytorycznego kadry Inkubatora, w tym przede wszystkim warsztatów inspiracyjnych, wsparcia ze strony ekspertów, mentorów i doradców specjalistycznych.

  1. Procedury – ważna rzecz.

Zachęcamy do zapoznania się już na wstępie z Procedurami realizacji projektu grantowego „Włącznik Innowacji Społecznych”. Ta lektura odpowiada na pytania dotyczące kolejnych faz projektu, kryteriów oceny, czasu trwania poszczególnych etapów rekrutacji i wiele innych.

Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego WŁĄCZNIK

Komplet dokumentów dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania.

Jeśli jednak nadal coś będzie niejasne zapraszamy do kontaktu:

Agata Siwek agata.siwek@rops.poznan.pl

Tel. 695 214 393

Aktualności INKUBATORA

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status