Włącznik Innowacji Społecznych

Aktualne nabory

Znamy wyniki oceny Projektów Innowacji w II etapie I naboru do inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych. Z każdym innowatorem skontaktujemy się także indywidualnie drogą mailową.

Lista rankingową można pobrać tutaj: Wyniki KPI_1T 19.03

Pozytywną ocenę Projektu oraz zaproszenie do III etapu otrzymało 10 z 19 zgłoszeń. Wszystkim serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy powodzenia!

Kolejne nabory już wkrótce. Zapraszamy do śledzenia naszych aktualności. Masz pomysł? Nie czekaj – skonsultuj go z kadrą Włącznika już dziś.

W drugim naborze pomysłów do inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych otrzymaliśmy 91 Kart Innowacji z całej Polski, dziękujemy!

Przesłanie Karty Innowacji jest niezbędnym warunkiem udziału w I turze naboru.

Karta Innowacji – dla osób fizycznych i grup nieformalnych

Karta Innowacji – dla osób prawnych

Zachęcamy do udziału w spotkaniach przygotowawczych – warsztatach innowacji – podczas których można poznać narzędzia pomagające rozwijać innowacyjne pomysły.

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną
i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora i przejdą do kolejnego etapu naboru. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru włączenia społecznego. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie
i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 32 tys. zł.

  1. Kto może wziąć udział w naborze?

Każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna,  którą cechuje motywacja do poszukiwania nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane wyżej wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup społecznych.

  1. Na co zwrócić uwagę?

Celem udzielania grantu jest opracowanie innowacyjnego pomysłu oraz przeprowadzenie procesu testowania innowacyjnego rozwiązania w temacie włączenia społecznego niemniej aby pozytywnie przejść procedurę naboru trzeba rzetelnie wypełnić właściwy formularz (dla osób fizycznych lub osób prawnych), upewnić się aby nie przekraczać limitu słów w miejscach gdzie te limity występują, i co najważniejsze nie powielać rozwiązań już istniejących. Już na tym etapie możliwe jest skorzystanie ze wsparcia merytorycznego kadry Inkubatora, w tym przede wszystkim warsztatów inspiracyjnych, wsparcia ze strony ekspertów, mentorów i doradców specjalistycznych.

  1. Procedury – ważna rzecz.

Zachęcamy do zapoznania się już na wstępie z Procedurami realizacji projektu grantowego „Włącznik Innowacji Społecznych”. Ta lektura odpowiada na pytania dotyczące kolejnych faz projektu, kryteriów oceny, czasu trwania poszczególnych etapów rekrutacji i wiele innych.

Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego WŁĄCZNIK

Komplet dokumentów dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania.

Jeśli jednak nadal coś będzie niejasne zapraszamy do kontaktu:

Agata Siwek agata.siwek@rops.poznan.pl

Marta Ratajczak marta.ratajczak@rops.poznan.pl

Tel. 061 856 73 20

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status