Włącznik Innowacji Społecznych

Aktualne nabory

Zakończyliśmy trzeci nabór pomysłów do Inkubatora. Otrzymaliśmy 60 zgłoszeń. Informacje o kolejnych naborach podamy wkrótce. 

Masz pomysł? Nie czekaj – skonsultuj go z kadrą Włącznika już dziś. Pomożemy, doradzimy jeszcze przed wysłaniem Karty.

Karta Innowacji – dla osób fizycznych i grup nieformalnych

Karta Innowacji – dla osób prawnych

infografika dotycząca elementów ocenianych w inkubatorze

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną
i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora i przejdą do kolejnego etapu naboru. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru włączenia społecznego. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie
i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 32 tys. zł.

  1. Kto może wziąć udział w naborze?

Każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna,  którą cechuje motywacja do poszukiwania nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane wyżej wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup społecznych.

  1. Na co zwrócić uwagę?

Celem udzielania grantu jest opracowanie innowacyjnego pomysłu oraz przeprowadzenie procesu testowania innowacyjnego rozwiązania w temacie włączenia społecznego niemniej aby pozytywnie przejść procedurę naboru trzeba rzetelnie wypełnić właściwy formularz (dla osób fizycznych lub osób prawnych), upewnić się aby nie przekraczać limitu słów w miejscach gdzie te limity występują, i co najważniejsze nie powielać rozwiązań już istniejących. Już na tym etapie możliwe jest skorzystanie ze wsparcia merytorycznego kadry Inkubatora, w tym przede wszystkim warsztatów inspiracyjnych, wsparcia ze strony ekspertów, mentorów i doradców specjalistycznych.

  1. Procedury – ważna rzecz.

Zachęcamy do zapoznania się już na wstępie z Procedurami realizacji projektu grantowego „Włącznik Innowacji Społecznych”. Ta lektura odpowiada na pytania dotyczące kolejnych faz projektu, kryteriów oceny, czasu trwania poszczególnych etapów rekrutacji i wiele innych.

Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego WŁĄCZNIK

Komplet dokumentów dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania.

Jeśli jednak nadal coś będzie niejasne zapraszamy do kontaktu:

Agata Siwek agata.siwek@rops.poznan.pl

Marta Ratajczak marta.ratajczak@rops.poznan.pl

Tel. 061 856 73 20

Znamy wyniki oceny Kart Innowacji w I etapie II naboru do inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych. Z każdym innowatorem skontaktujemy się także indywidualnie drogą mailową.

Listę rankingową można pobrać tutaj: wyniki I tura II nabór

Pozytywną ocenę Karty oraz zaproszenie do II etapu otrzymało 17 z 92 zgłoszeń. Wszystkim serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy powodzenia!

Aktualności INKUBATORA

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status