Włącznik Innowacji Społecznych

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Agata Siwek

e-mail: agata.siwek@rops.poznan.pl

tel. 695 214 393

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

Magdalena Szymańska

e-mail: mszymanska@wzp.pl; rops.innowacje@wzp.pl

tel. 091 425 36 74

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

e-mail: innowacje@spodzielnie.org

tel. 61 887 11 66

Aktualności INKUBATORA

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status