Wielkopolskie Innowacje Społeczne

Tłumacz adwokat społeczny ASD

PROJEKT Tłumacz/adwokat społeczny – asystent osoby z ASD

Autor: Fundacja Aktywnych Furia

Na czym polega rozwiązanie

W ramach innowacji przygotowano kilka produktów mających przyczynić się do zmiany sytuacji neuronietypowych studentów na wyższych uczelniach. Są to: model funkcji „asystenta studenta osoby ze spektrum autyzmu”, scenariusz warsztatów dla tychże asystentów, przewodnik dla pracowników wyższych uczelni inspirujący do dostrzeżenia potencjału w studencie z ASD oraz przewodnik dla studenta z ASD i osób go wspierających na poziomie wyższej edukacji.

Komu służy rozwiązanie

Innowacja skierowana jest do osób z zespołem Aspergera oraz wysoko funkcjonujących osób ze spektrum autyzmu mających utrudniony dostęp do usług edukacyjnych, szczególnie na poziomie studiów wyższych, z uwagi na trudności w zakresie poprawnej i satysfakcjonującej komunikacji w sytuacji kontaktu z uczelnią. Odpowiada na ich realną potrzebę bezpośredniego i efektywnego rzecznictwa oraz wsparcia komunikacyjnego ułatwiającego proces studiowania. Drugą grupą adresatów są pracownicy i wykładowcy uczelni wyższych mający bezpośredni kontakt, w trakcie procesu rekrutacji oraz studiów z osobami, z ASD.

Kto może zastosować rozwiązanie

Wszystkie osoby, grupy i środowiska mające realny wpływ zarówno na podjęcie, jak i rezygnację z decyzji o kontynuowaniu edukacji na wyższych uczelniach przez osoby z ASD.

Więcej informacji

https://www.inkubatorwins.pl/astystent-studenta-asd/

http://fundacja-furia.pl/studia-asd/?page_id=4 

Materiały do pobrania

Przewodnik dla studentów (do pobrania format PDF 1 645 KB)
Przewodnik dla pracowników i wykładowców (do pobrania format PDF 1 689 KB)
Model funkcji asystenta (do pobrania format PDF 1 049 KB)
Scenariusz warsztatów (do pobrania format PDF 2 077 KB)

Logo WINS
Logo SOS Homini