Ikonka innowacji na rozdrożu

Na rozdrożu

Rodzina w obliczu ubezwłasnowolnienia

Autorzy_rki: Fundacja Fiona
Miejsce testowania: specjaliści z terenu całej Polski
Czas: 2021-2022

Przygotowane broszury to wsparcie dla rodziców, opiekunów(-ek), krewnych osób z niepełnosprawnościami w podejmowaniu decyzji o ubezwłasnowolnieniu dziecka/członka rodziny. Innowacja to zbiór wiedzy prawnej, refleksji rodzin, które doświadczyły podobnego dylematu, a także przykłady rozwiązań wypracowanych za granicą.

Rodzice, opiekunowie(-ki), krewni, którzy stoją przed podjęciem decyzji o ubezwłasnowolnieniu członka rodziny.Osoby z niepełnosprawnościami, których ta decyzja dotyczy. Ubezwłasnowolnienie to proces praktycznie nieodwracalny, który nie tylko ogranicza zdolność do czynności prawnych, ale uniemożliwia podejmowanie wielu decyzji w codziennym życiu i zabierania głosu we własnej sprawie np. podczas wizyty w banku czy
u lekarza(-rki). Zamyka także drogę do podjęcia pracy, nawet w zakładzie chronionym.

Organizacje pozarządowe, instytucje wspierające osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny.
Specjaliści(-stki) (tj. terapeuci(-tki), pedagodzy(-żki) specjalni(-ne)), którzy w swojej codziennej pracy mają kontakt z OzN i ich rodzinami, przez co niejednokrotnie otrzymują pytania dotyczące tematyki ubezwłasnowolnienia. 

krok po kroku

Jak to zrobić?

Przeczytaj

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w 3. broszurach, znajdziesz tam wiedzę formalno-prawną, przykłady dobrych praktyk z zagranicy, a przede wszystkim wypowiedzi rodziców dot. procesu ubezwłasnowolnienia.

Rozmawiaj

Podejmuj rozmowy ten temat z rodzicami, specjalistami pytając o ich obawy, potrzeby. Odnoś się do wiedzy zdobytej w lekturze – ważne jest przekazywanie rzetelnych informacji o procesie i o rozwiązaniach wypracowanych
w innych krajach.

Przekazuj

Zamieść broszury na stronie internetowej lub wydrukuj kilka egzemplarzy i wyłóż w widocznym miejscu, w siedzibie swojej organizacji czy instytucji. Możesz zachęcić lokalnych partnerów do dystrybucji materiałów np. OPS, DPS, szkoły.  Dzięki temu dotrze ona do zainteresowanych osób. Możesz przekazać ją też rodzinom, o których wiesz, że stoją przed decyzją o ubezwłasnowolnieniu.

Co jeszcze możesz zrobi?

Może lektura innowacji zainspiruje Ciebie do podjęcia szerszych działań np. warsztatów dla rodziców lub specjalistów(-tek), organizacji spotkania tematycznego
z prawnikami(-czkami), radcami i radczyniami prawnymi.

Interdyscyplinarne podejście, wypowiedzi rodziców i specjalistów(-tek) umożliwiło przygotowanie produktów odpowiadających na różnorodne potrzeby. 

Dostęp do specjalistycznej wiedzy, zawartej w innowacji umożliwia przygotowanie się np. do spotkania z prawnikiem(-czką/ notariuszem.

Zastosowanie formy storytellingu w broszurze ,,Dylematy na rozdrożu” sprawia, że rodziny mogą usłyszeć o podobnych sytuacjach, jak ta z którą się mierzą. 

Powiązane innowacje

Pamietaj o

Innowacja nie zmieni systemu prawnego, ale jest dobrą podstawą do rozpoczęcia dyskusji o możliwym kierunku zmian. 

Zapoznaj się ze wszystkim broszurami, które wzajemnie się uzupełniają
i pozwalają spojrzeć z szerzej.

Celem innowacji nie jest się powiedzenie jakie rozwiązanie ma wybrać rodzina czy opiekun, a merytoryczne wsparcie w podjęciu decyzji.

Produkty