Ikonka innowacji MOSt generacyjny w socjosieci<br />

MOSt generacyjny
w SocjoSieci

Międzypokoleniowa korespondencja

Autorzy(-rki): Małgorzata Modrak – Potapowicz, Dominika Radke – Skoczylas
Miejsce testowania: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radawnicy
Czas: 2022 r.

Gra generacyjna mająca na celu zbudowanie relacji między seniorem i młodym człowiekiem.
Pisanie listów oraz wspólne warsztaty pasjoterapii, stanowią bazę do zbudowania wzmacniającego młodzież kontaktu, dając im szansę na zbieranie pozytywnych doświadczeń społecznych.

Młodzież buduje kontakt z seniorem dwuetapowo – najpierw tylko poprzez pisanie listów – przy wykorzystaniu specjalnie przygotowanych kart. Następnie gracze spotykają się na warsztatach, wspólnie spędzając czas np. jeździe na rowerze, malowaniu itp.

Gra została zaprojektowana dla 16. graczy – ośmiu Młodych Mistrzów –  osoby w wieku 13-16 i ośmiu Arcymistrzów – seniorów. Innowacja opiera się na założeniach terapii więzi, ma wymiar profilaktyczny w aspekcie zdrowia psychicznego i reintegracji społecznej, wpływa na wzmocnienie poczucia własnej wartości i odbudowę sprawczości – szczególnie wśród młodzieży, ale także
i seniorów.strony DGA projektu

Wychowanki (-owie) Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, w wieku 13-16 lat*, którzy doświadczają wyzwań związanych z emocjami, nastrojem, nauką w szkole – spowodowanych trudną sytuacją rodzinną, zanikiem więzi. Funkcję opiekuna(-ki) gry pełni członek kadry placówki np. wychowawca.

* Wskazany wiek uczestników gry związany jest z ich szczególną podatnością na wpływ osób trzecich, co szczególnie charakteryzuje ten etap rozwojowy. Dlatego budowanie pozytywnych relacji w tym wieku jest bardzo istotne. 

Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapeutyczne czy Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze*, w których młodzi ludzie otrzymują wsparcie m.in. w edukacji, kształceniu samodzielności życiowej, przygotowaniu do pracy, reintegracji społecznej.

* Innowacja może też być realizowana przez świetlice środowiskowe czy szkoły. Organizacje pozarządowe
zrzeszające aktywnych seniorów(-rki) np. uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora. W ramach innowacji organizacja współpracuje z MOS lub MOW, który jest organizatorem działania.

krok po kroku

Jak to zrobić?

Wybór opiekuna(-ki) gry

Czyli osoby odpowiedzialnej za cały proces, ważne aby był to ktoś dobrze zorganizowany i komunikatywny.

Pasjoterapia

Moment wspólnego spotkania młodzieży i seniorów(-ek), którzy spędzają wspólnie czas na realizacji pasji, zaproponowanych przez seniora. 

Rekrutacja graczy

Dobór graczy to zadanie dla psychologa(-żki) lub pedagoga(-żki), którzy analizują przeprowadzone z graczami wywiady, ankiety – szczegóły w produktach innowacji. To ważne aby seniorzy(-rki) biorący udział w grze byli osobami aktywnymi, aby mieli możliwość zbudowania dobrej relacji z młodzieżą.

Co Dalej?

To wyzwanie dla kadry pracującej z młodzieżą. 
W zależności od dalszego rozwoju relacji senior(ka)-młoda osoba, staraj się adekwatnie zareagować. W innowacji nie przygotowano strategii na kontynuacje działań po zakończeniu innowacji. To miejsce na Twoją kreatywność – gdyż scenariuszy może być bardzo wiele.

Ludzie Listy PIszą

To czas na wymianę korespondencji (2 -3 miesiące). Pamiętaj aby monitorować sytuację, zachowania młodzieży – zachęcaj do dzielenia się refleksją, ale nie treścią listów. Zapewnij możliwość kontaktu
z psychologiem(-żką) dla graczy- gdyby tematyka poruszanaw listach okazała się być wyzwaniem.

 Dzięki grze wzmocniła się relacja między młodymi, którzy brali udział w innowacji.

W trakcie wymiany listów seniorzy(-ki) dołączali do korespondencji dodatkowe kartki, liściki- rozbudowując tym samym ten etap gry. Młodzież, oprócz odpowiedzi na pytania z kart, zaczęła zadawać pytania do seniorów

Każda forma warsztatów spotykała się z entuzjastyczną reakcją młodzieży.

Nastąpiła zmiana nastawienia uczestników(-czek) gry – młodzież zaczęła traktować grę nie tylko jako zabawę, ale przede wszystkim jako ważne spotkanie z drugą osobą. Seniorzy(-rki) przestali obawiać się otrzymywania listów z trudną treścią, a zaczęli traktować je jako możliwość poznania młodego człowieka i obserwację ich świata.

Młodzież podkreślała, że w trakcie gry czuli się ważni, z czasem nabierali coraz większej ochoty na rozmowę np. jeden
z uczestników chciał w ramach pasjoterapii po prostu wybrać się na spacer i porozmawiać.

Powiązane innowacje

Pamietaj o:

zapewnieniu wsparcia psychologicznego uczestnikom(-czkom), na każdym etapie innowacji – mogą pojawić się wyzwania, które będą wymagały działania profesjonalisty.

rekomendacji twórczyń innowacji, aby młodzież biorąca udział w grze przebywała w placówce powyżej roku. Wtedy młodzież prawdopodobnie nie przeżywa już buntu z powodu pobytu w nowym miejscu.

zaangażowaniu do innowacji seniorów aktywnych, najlepiej z doświadczeniem pedagogicznym i ,,zacięciem społecznym’’. Celem gry jest wzmocnienie
i wspieranie młodzieży, nie osób starszych.

byciu uważnym na potrzeby młodzieży i seniorów(-ek)– kadra czuwająca nad przebiegiem gry musi czuwać nad pojawiającymi się potrzebami. Ważne aby były to osoby dyspozycyjne i otwarte na modyfikacje.

wskazówce innowatorek aby czas pisania listów trwał maks. 2 miesiące.

zasadzie prywatności korespondencji, a także o możliwość zachowania treści listów dla siebie (dot. seniorów i młodzieży).

 

Produkty

Jesteś zainteresowany kartami do pisania listów – napisz do nas!
zuzanna.ostrowska@rops.poznan.pl