Ikonka innowacji, kapitan adrenalina stawką jest życie

Kapitan Adrenalina

Stawką jest życie

Autorzy_rki: Fundacja Allergia
Miejsce testowania:Szkoły podstawowe w Warszawie i Nieporęcicach
Czas: 2023 r.

Innowacja powstała aby uczniowie klas 1-3 nauczyli się reagować w sytuacji wystąpienia, u koleżanki czy kolegi, objawów wstrząsu anafilaktycznego wywołanego silną alergią. Dzieci dowiedzą się także jak rozpoznawać pierwsze objawy świadczące o zbliżającym się zagrożeniu zdrowia lub życia innego ucznia. Taka wiedza to moc prawdziwych superbohaterów.

Rozwiązanie uzupełnia działania związane z edukacją wczesnoszkolną dla klas 1-3 w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Ratownicy medyczni mogą skorzystać z przygotowanych scenariuszy zajęć oraz karty pracy dla uczniów.  Do pracy nad rozwiązaniem zostali zaproszeni m.in. ratownik medyczny i psycholog dziecięcy – dlatego „Kapitan adrenalina” to wysokiej jakości narzędzie dostosowane do potrzeb uczniów w wieku wczesnoszkolnym.  

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych.

Ratowników medycznych, prowadzących szkolenia
z pierwszej pomocy dla uczniów klas 1-3, szkół podstawowych;


Służby medyczne – szkolenia dla ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy i innych pracowników medycznych pracujących z dziećmi;

Organizacje pozarządowe zajmujące się promocją zdrowia lub edukacją obywatelską.

krok po kroku

Jak to zrobić?

Dyrekcja

Zapoznaj się z materiałem i zaplanuj organizacje szkolenia przy użyciu innowacyjnych materiałów.

Szkolenia

Zorganizuj zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem innowacji – warto zaangażować do tego wychowawców klas 1-3.

Ratownik

Kontaktując się z ratownikiem medycznym, który prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy dla uczniów klas 1-3 zapoznaj go z innowacją

Ratowniczki medyczne, które prowadziły szkolenia, zauważyły że dzieci które uczestniczyły w warsztacie podniosły wiedzę na temat alergenów i udzielenia pierwszej pomocy w anafilaksji.

Zajęcia są dla uczniów bardzo interesujące, ważny jest ich praktyczny wymiar – wszystkie dzieci chętnie wzięły udział w ćwiczeniach z podawania adrenaliny misiowi.

Innowacyjne narzędzia ułatwiają przeprowadzenie szkoleń i powodują, że dzieci mają szansę zdobywania wiedzy w atrakcyjnej formie.

Powiązane innowacje

Pamietaj o

Pozyskaniem wsparcia ze strony dyrekcji szkoły i innych decydentów
w systemie oświaty, które jest kluczowe z punktu widzenia dostępu do potrzebnych zasobów (czasu i miejsca na przeprowadzenie szkolenia), 

Regularnym odświeżaniu wiedzy i umiejętności (powtarzanie szkolenia z określoną częstotliwością), ponieważ realnie wpływa na poziom gotowości do udzielenia pomocy.

Produkty