WŁĄCZNIK
INNOWACJI SPOŁECZNYCH

znajdź innowację - dziewczyna z megafonem

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Agata Siwek

e-mail: agata.siwek@rops.poznan.pl

tel. 695 214 393

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

Magdalena Szymańska

e-mail: mszymanska@wzp.pl; rops.innowacje@wzp.pl

tel. 091 425 36 74

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

e-mail: innowacje@spodzielnie.org

tel. 61 887 11 66