WŁĄCZNIK
INNOWACJI SPOŁECZNYCH

znajdź innowację - dziewczyna z megafonem

Aktualne nabory

Znamy już wszystkich innowatorów, którym został przyznany grant na opracowanie i testowanie innowacji społecznej w ramach II naboru.  Lista rankingowa znajduję się tutaj: Lista rankingowa tura II_SI

Znamy już wszystkich innowatorów, którym został przyznany grant na opracowanie i testowanie innowacji społecznej w ramach naboru uzupełniającego.  Lista rankingowa znajduję się tutaj: Lista rankingowa_tura uzupełniająca

Prezentujamy zaktualizowany ranking ocen Projektów Innowacji  w II etapie naboru uzupełniającego pomysłów. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim Innowator(ko)m, których pomysły zakwalifokowały się do nastpnego etapu.  Lista rankingowa znajduję się tutaj: ranking-PI_-TU

Znamy już wyniki ocen Projektów Innowacji  w II etapie naboru uzupełniającego pomysłów . Serdecznie gratulujemy innowatorom, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu. Lista rankingowa znajduję się tutaj: projekty innowacji -ranking_TU

Znamy już wszystkich  innowatorów, którym został przyznany grant na opracowanie i testowanie innowacji społecznej w ramachV tury naboru. Lista rankingowa znajduje się tutaj: Lista-rankingowa-zamykajacy-V-ture-naboru_SI

Znamy już wyniki oceny Kart Innowacji w I etapie naboru uzupełniającego pomysłów  . Serdecznie gratulujemy innowatorom, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu. Lista rankingowa znajduję się tutaj: ranking tura uzupełniająca cz.4

Znamy już wyniki oceny Kart Innowacji w I etapie naboru uzupełniającego pomysłów. Serdecznie gratulujemy innowatorom, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu. Lista rankingowa znajduję się tutaj: ranking tura uzupełniająca cz.3

Znamy już wszystkich  innowatorów, którym został przyznany grant na opracowanie i testowanie innowacji społecznej w ramach IV tury naboru. Lista rankingowa znajduje się tutaj: Lista-rankingowa-zamykajaca-IV-turę-naboru

Znamy już wyniki oceny Kart Innowacji w I etapie V naboru pomysłów. Serdecznie gratulujemy 33 innowatorom, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu. Lista rankingowa znajduję się tutaj: Wyniki V nabór I etap – KI

Obecnie nie prowadzimy naboru pomysłów. Zachęcamy do śledzenia aktualności oraz informacji na naszym facebooku: facebook.com/innowatorzy

24 stycznia 2022r. rozpoczął się ostatni nabór pomysłów na innowacje społeczne do inkubatora Włącznik! Na zgłoszenia z całej Polski czekamy do 24 lutego, godz. 23:59. W tym terminie należy przesłać Kartę Innowacji na adres mailowy: innowacje@rops.poznan.pl. Na tym etapie nie jest wymagany odręczny podpis na Karcie.

Karta Innowacji dla osób fizycznych i grup nieformalnych

Karta Innowacji dla osób prawnych

Dla kogo poszukujemy innowacji? Zapoznaj się z przykładową listą grup tutaj: https://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/inkubator-jak-zaczac/

Przed wysłaniem Karty zachęcamy do konsultowania z nami pomysłów telefonicznie lub mailowo (695 214 393; agata.siwek@rops.poznan.pl).

Zachęcamy do śledzenia aktualności także na naszej stronie na facebooku: https://www.facebook.com/innowatorzy

 

infografika dotycząca elementów ocenianych w inkubatorze

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora i przejdą do kolejnego etapu naboru. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru włączenia społecznego. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 32 tys. zł.

  1. Kto może wziąć udział w naborze?

Każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna, którą cechuje motywacja do poszukiwania nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane wyżej wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup społecznych.

  1. Na co zwrócić uwagę?

Celem udzielania grantu jest opracowanie innowacyjnego pomysłu oraz przeprowadzenie procesu testowania innowacyjnego rozwiązania w temacie włączenia społecznego niemniej aby pozytywnie przejść procedurę naboru trzeba rzetelnie wypełnić właściwy formularz (dla osób fizycznych lub osób prawnych), upewnić się aby nie przekraczać limitu słów w miejscach gdzie te limity występują, i co najważniejsze nie powielać rozwiązań już istniejących. Już na tym etapie możliwe jest skorzystanie ze wsparcia merytorycznego kadry Inkubatora, w tym przede wszystkim warsztatów inspiracyjnych, wsparcia ze strony ekspertów, mentorów i doradców specjalistycznych.

  1. Procedury – ważna rzecz.

Zachęcamy do zapoznania się już na wstępie z Procedurami realizacji projektu grantowego „Włącznik Innowacji Społecznych”. Ta lektura odpowiada na pytania dotyczące kolejnych faz projektu, kryteriów oceny, czasu trwania poszczególnych etapów rekrutacji i wiele innych.

Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego WŁĄCZNIK

Komplet dokumentów dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania.

Jeśli jednak nadal coś będzie niejasne zapraszamy do kontaktu:

Agata Siwek agata.siwek@rops.poznan.pl

Tel. 695 214 393