Aktualności

trwa nabór

lip 11, 2022 | Włącznik Innowacji

Od 11 lipca 2022r. trwa nabór uzupełniający we Włączniku Innowacji Społecznych. Nabór ma charakter ciągły i jest prowadzony do wyczerpania puli grantów. Nie zwlekaj!
Przed wysłaniem Karty Innowacji prosimy o konsultacje telefonicznie lub mailowe z kadrą inkubatora: agata.siwek@rops.poznan.pl; tel. 695 214 393.

Oficjalną formą zgłoszenia w naborze jest przesłanie wypełnionej Karty Innowacji (wersja dla osób fizycznych lub osób prawnych poniżej) na adres mailowy: innowacje@rops.poznan.plNa tym etapie nie jest wymagany odręczny podpis na Karcie.
Karta Innowacji dla osób fizycznych i grup nieformalnych
Karta Innowacji dla osób prawnych

Pomysły będą podlegać ocenie Komisji każdorazowo po napływie 5 Kart Innowacji (ocena przebiega według 5 kryteriów: znajomość problemu, innowacyjność, użyteczność pomysłu, doświadczenie innowatora i motywacja). W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie stworzona lista rezerwowa innowatorów. Innowatorzy, którzy przejdą pozytywnie ocenę i znajdą się na liście rankingowej będą przy wsparciu mentorów opracowywać Projekt Innowacji, a na kolejnym etapie Specyfikację Innowacji.

Dla kogo poszukujemy innowacji? Zapoznaj się z przykładową listą grup tutaj: https://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/inkubator-jak-zaczac/

O przykładach realizowanych u nas innowacji można przeczytać tutaj:
https://innowacje.rops.poznan.pl/category/wlacznik-innowacji-spolecznych/
https://www.facebook.com/innowatorzy
https://innowacje.rops.poznan.pl/wielkopolskie-innowacje-spoleczne/

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status