Spośród nadesłanych Kart Innowacji w V naborze wyłoniliśmy 33 pomysły, które otrzymały pozytywną ocenę i zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu! Lista rankingowa jest już dostępna do pobrania na stronie: https://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/ Wszyscy innowatorzy otrzymali już informację także drogą mailową. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i życzymy powodzenia na dalszych etapach rozpoczynającej się przygody z innowacjami społecznymi.