Wyniki naboru

Wyniki naboru

Spośród nadesłanych Kart Innowacji w V naborze wyłoniliśmy 33 pomysły, które otrzymały pozytywną ocenę i zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu! Lista rankingowa jest już dostępna do pobrania na stronie: https://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/...
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status