GENERATOR DOSTĘPNOŚCI: WYNIKI III NABORU!

GENERATOR DOSTĘPNOŚCI: WYNIKI III NABORU!

Spośród 13 nadesłanych Projektów Innowacji wyłoniono 7, które zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji powierzenia grantu na testowanie innowacji społecznej. Lista rankingowa jest już dostępna na stronie: https://innowacje.spoldzielnie.org/…/generator…/...
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status