Aktualności

Ruszył trzeci nabór do Generatora Dostępności

lis 18, 2020 | Generator Dostępności

Masz pomysł na innowacje odpowiadające na potrzeby osób o szczególnych potrzebach? A może po prostu chcesz kształtować otaczającą Cię rzeczywistość? W Inkubatorze Innowacji Społecznych “Generator Dostępności” możesz stworzyć rozwiązania otwierające nowe możliwości osobom z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w szczególności osobom starszym i/lub osobom z niepełnosprawnościami. Naszym celem jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze dostępności w całej Polsce.

Oferujemy granty w wysokości średnio 35 tysięcy oraz wsparcie na każdym etapie projektu. Nie musisz mieć gotowego pomysłu, wystarczy chęć do pracy. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej mamy szansę budować i testować nowatorskie mikroinnowacje. Udział w projekcie mogą wziąć osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, przedstawiciele instytucji oraz biznesu, którzy jako Innowatorzy wypracują rozwiązania w zakresie dostępności. Nasz Inkubator jest ogólnopolski i otwarty dla każdego!

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie Karty Innowacji na adres generator@spoldzielnie.org do 18 grudnia 2020, do godz. 23:59.

Chcesz uzyskać więcej informacji? Odezwij się do nas!
Tadeusz Mirski – tel. 515 323 393 lub 61 887 11 66, email: Tadeusz.mirski@spoldzielnie.org
Ewelina Bochno – tel. 61 856 7329, email: ewelina.bochno@rops.poznan.pl

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status