Aktualności

Spotkania „na życzenie”

lip 29, 2020 | Generator Dostępności, Włącznik Innowacji

Masz pomysł na innowacje społeczną? Dostrzegasz potrzeby, na które nie ma gotowych rozwiązań? A może po prostu chcesz kształtować otaczającą Cię rzeczywistość?

Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności oraz Włącznik Innowacji Społecznych to projekty, które oferują granty na mikroinnowacje. Dzięki nim możesz stworzyć rozwiązania otwierające nowe możliwości osobom z ograniczeniami w mobilności i percepcji oraz takie, które integrują i włączają grupy zagrożone wykluczeniem społecznym.

Nie musisz mieć gotowego pomysłu, wystarczy chęć do pracy. Udział w projekcie mogą wziąć osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, przedstawiciele instytucji oraz biznesu, którzy jako Innowatorzy wypracują rozwiązania w zakresie dostępności. Nasze Inkubatory są otwarty dla każdego!

Chcesz działać? Odezwij się do nas!

Agata Siwek – tel. 61 856 73 20, email: agata.siwek@rops.poznan.pl
Ewelina Bochno – tel. 61 856 73 29, email: ewelina.bochno@rops.poznan.pl

Projekty realizowane są ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status